• UKÜ Online
Akademik

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce öğretmeni olmak istiyorum çünkü...

Yabancı dil öğretiminin gittikçe önem kazandığı dünyamızda, İngilizce öğretimi istenilen düzeye ulaşmış değildir. Günümüzde, yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi konusunda oldukça yoğun araştırmalar yapılmakta, bununla beraber yeni yabancı dil öğretim yöntemleri ve teknikleri ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, yabancı dil öğretiminden çok, yabancı dil öğrenimi ağırlık kazanmaktadır. Yabancı dil öğretiminde, yabancı dili öğrenmeyi öğretmek temel amaç olmalıdır. İngilizceyi çok iyi bilmek yeterli olmamakta, İngilizcenin nasıl öğrenileceğini ve öğretileceğini de çok iyi bilmek gerekmektedir. İlk, orta ve yükseköğrenim kurumlarında İngilizce öğrenimine önem verilen ülkemizde, dil eğitiminin istenilen düzeye ulaşabilmesi için nitelikli ve donanımlı İngilizce öğretmeni olmayı hedefliyorum.

Eğitimin İçeriği

İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nün müfredatında, İngilizce bilgisini geliştiren, temel dil becerilerini kazandıran derslerin yanı sıra pedagojik eğitim ve genel kültür dersleri de yer almaktadır. Kuramsal çalışmalar yanında uygulamalı çalışmalara da yer verilmektedir.İlk yıldaki dersler daha çok İngilizce bilgi ve becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Daha sonraki yıllarda alan bilgisi, meslek bilgisi, genel kültür ve araştırma teknikleri gibi derslere ağırlık verilmektedir. Bu derslerin dışında seçmeli dersler adı altında ikinci yabancı dil, edebiyat, dilbilim gibi konuları kapsayan 15 farklı seçenek sunulmaktadır. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında bölüm tarafından seçilen devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik uygulaması yapılmaktadır.

Kariyer olanakları nelerdir?

İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü bitirenler; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında görev alabilmektedirler. Bu mezunların özel okullarda, kreşlerde, dershanelerde de İngilizce öğretmeni olarak çalışma olanakları bulunmaktadır. İngilizceyi iyi öğrenmiş mezunlarımız turizm sektöründe, ön büro ve halkla ilişkiler bölümlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde ve uluslararası şirketlerin iç ve dış ticaret bölümlerinde kolaylıkla iş bulabilirler. Bölümümüzden mezun olanlar gerek resmi ve özel kurumlarda, gerekse bireysel olarak çevirmenlik de yapabilmektedirler.

Kısaca İngilizce Öğretmenliği bölümü

İngilizce Öğretmenliği Bölümünde, kür-yerel eğitim ; öğrenci merkezli, probleme ve göreve dayalı öğrenim; öğrenmeyi öğretme; kuram ve uygulamaların birlikte yürütülmesi; öğretmen yetiştirmede her türlü teknoloji, özellikle bilişim teknolojisi kullanımı gibi eğitim-öğretim etkinlikleri temel alınmaktadır. Bölümde, geleneksel öğretim yaklaşım ve yöntemlerin aksine öğrencilere "öğrenmeyi öğrenme" doğrultusunda belirli beceri, tutum ve değerleri kazandırmayı amaçlayan çağdaş eğitim anlayışı benimsenmiştir.

Araştırma ve Uygulamalar

İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda çeşitli kurslar ve konferanslar düzenlenmektedir. Bölümümüzde öğrenciler arası tiyatro gösterileri, bilgi yarışmaları gibi etkinliklerle öğrencilerimizin güdülenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri Milli Eğitim Bakanlığı okullarında, öğretim üyesi ve uygulama öğretmeni gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Topluma hizmet uygulamaları dersi, Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği içinde yürütülmekte, öğrencilerimiz çeşitli resmi sosyal hizmet projelerinde aktif olarak yer almaktadır.

Kısa Sözler...

Amacımız; İngilizceyi iyi bilen, okutacakları öğrencilerin farklı öğrenim biçimlerine sahip olduğunun ayırdında olan ve İngilizceyi iyi öğretebilen öğretmenler yetiştirmektir. Bunların yanında alanında yapılan yayınları izleyen, kendisini sürekli yenileyen öğretmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Prof. Dr. Mehmet Ali YAVUZ, Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Behbood MOHAMMADZADEH, Öğretim Üyesi

Amacımız; İngilizceyi bilgi iletişim teknolojileri desteği ile öğretebilen ve bu teknolojileri kullanarak İngilizce öğretimi için gerekli materyalleri geliştirme konusunda gereken becerileri kazanmış öğretmenler yetiştirmektir. Bunların yanında yazınsal yapıtları; örneğin roman, kısa öykü, şiir, drama ve eğitici drama tekniklerini kullanarak İngilizceyi öğretebilecek öğretmenler yetiştirmektir.

Akademik Program