• UKÜ Online
Akademik

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmeni olmak istiyorum çünkü…

Bilişim çağında yaşayan bir birey olarak bu çağa ayak uydurabilmek için öncelikle teknoloji ile barışık olabilmek benim için hayli önem taşımaktadır. Bir öğretmen adayı olarak öğretim teknolojileri ve materyallerini öğretim süreçlerinde kullanabilme yetisini kazanarak da eğitim sistemine büyük katkılar sağlayacağımı düşünüyorum.

Eğitimin İçeriği

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünde iyi bir eğitim teknoloğunun yetişmesi için gerekli bilgi ve becerileri kapsayan bir eğitim programı devam etmektedir. Bu programda öğretmen adayları bilgi teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde nasıl kullanılabileceği konusunda bilgilendirilmektedir. Firmalardaki güncel uygulamalar ve okullarda rehber gözetiminde yapılan stajlar sayesinde ise öğretmen adaylarının performans sorunlarını çözümleme, eğitim stratejileri ve ürünlerini tasarlama, geliştirme ve değerlendirme konularında yetişmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca analiz, tasarım, üretim ve proje faaliyetlerine de önem verilmektedir.

Öğretmen adayları ayrıca bilgisayar, video, televizyon, internet gibi teknolojik araçların etkin kullanımı için ne tür materyaller geliştirilmesi gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmaktadırlar. Adaylar sadece bu konularda bilgilenmekle kalmayıp ayrıca öğrendiklerini öğretim ortamlarında uygulama fırsatı da bulabilecekledir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunları, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında bilgisayar öğretmeni, okullarda bilgisayar ve öğretim teknolojisi uzmanı, bilgisayar firmalarında eğitim yazılımı geliştirme uzmanı, kamu/özel kuruluşun bilgi-bilişim merkezi yöneticisi (danışmanı), öğretim teknolojileri ölçme ve değerlendirme uzmanı, eğitim ve öğretim teknoloğu, web tabanlı eğitim tasarımcısı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcısı, çoklu ortam (multimedia) ve grafik tasarımcısı, eğitim yazılımı geliştirme grup sorumlusu ve yetkilisi, proje yöneticisi ve ağ yöneticisi olarak MEB’e bağlı özel okul, dershane, üniversite ve uzaktan eğitim merkezlerinde çalışabilirler.

Kısaca Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bu bölümde, farklı öğretim ortamlarının nasıl tasarlanması ve değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durulur. Çeşitli öğretim materyallerinin geliştirilmesi için bilgi ve beceri altyapısı oluşturulur. Öğretim teknolojisi alanında araştırmalar yapacak bireyler yetiştirilir. Probleme dayalı öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme gibi çağdaş öğretim yöntemlerinden yararlanılır.

Öğretim kadrosu alanında uzman, aktif eğitim uygulamaları ve çağdaş eğitim anlayışını benimsemiş kişilerden oluşmaktadır.

Araştırma ve Uygulamalar

Bölümümüzde, dersler kadar araştırma ve uygulamaya da önem verilmektedir. Öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri esas alınmaktadır. Bu doğrultuda bilgisayarla ilgili çeşitli araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. Bölümde; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini içselleştirmiş, üretken, yaratıcı ve bağımsız düşünebilen bireylerin yetiştirilmesinde önemli katkılar sağlayacak konferans, seminer, sempozyum ve paneller gibi bilimsel etkinlikler periyodik olarak düzenlenmektedir. Alan uygulamalarının yapılabileceği çağımız teknolojisine uygun uygulama laboratuvarlarımız, dersler dışında da öğrencilerimizin kullanımlarına açıktır.

Kısa Sözler…

Doç. Dr. Hüseyin YARATAN, Bölüm Başkanı

“Bu bölümde eğitim gören öğrencilerimiz küreselleşen bir dünyada yaşayan bireyler olarak hızla değişen teknolojinin ve bilgi akışının farkında ve bilincinde olacaklardır. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve hazırlanacak uygun materyalleri eğitiminde nasıl kullanacağını öğrenen öğrencilerimiz öğretmenlik mesleğinde bilgi birikimlerini kendi öğrencilerine aktaracak ve onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştireceklerdir. Ayrıca, mezunlarımız çalışacakları ilk ve ortaöğretim okullarında kullanılan tüm öğretim teknolojisi ile ilgili teçhizat ve kurulumlardan sorumlu olacaklardır.”

Doç. Dr. Ahmet ADALIER, Öğretim Üyesi

“Bölümümüz; araştıran, sorgulayan, bilgiye kolayca ulaşabilen, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerlere bağlı, mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve uygulayan bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.”

Muhammed Fatih BİCAN, Bölüm Öğrencisi

“Bilgi ve iletişim çağını yaşadığımız bugünlerde bölümümüzde son çıkan yenilikleri günü gününe takip edebildiğim için çok mutluyum. Bölümümüz sayesinde bilgi teknolojilerinin gelecek eğitim sistemlerinin ana elementi olacağının farkına vardım. Bu açıdan bölümümüzde yapılan çalışmalar ve derslerimde öğrendiklerim beni oldukça geliştirdi.”

Akademik Program