• UKÜ Online
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
BOTE103 EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 3 2 2
BOTE107 BİLİŞİM VE MATEMATİK 3 3 -
TREG121 TÜRK DİLİ - I 3 3 -
TARH101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 2 -
EGIT121 EĞİTİME GİRİŞ 2 2 -
EGIT104 EĞİTİM FELSEFESİ 2 2 -
BOTE105 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ 2 2 -
INGL151 İNGİLİZ DİLİ-I 2 2 -
İkinci Dönem
BOTE104 ALGORİTMA TASARIMI VE GELİŞTİRME 3 2 2
BOTE106 PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI 2 2 -
FIZK120 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 3 3 -
INGL152 İNGİLİZ DİLİ-II 2 2 -
TREG122 TÜRK DİLİ-II 3 3 -
TARH102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 2 -
EGIT122 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 2 -
EGIT124 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 2 -
Üçüncü Dönem
BOTE207 TEMEL PROGRAMLAMA 3 2 2
BOTE206 EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA 3 2 2
BOTE211 BİLİŞİM SİSTEMLERİ DONANIMI 3 3 -
BOTE213 ÖĞRETİM TASARIMI 3 3 -
EGIT221 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 2 -
BOTEXX1 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX1 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
Dördüncü Dönem
BOTE208 İLERİ PROGRAMLAMA 3 2 2
BOTE210 BİLİŞİMDE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2 2 -
BOTE212 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 3 -
BOTE214 BİLİŞİM ETİĞİ VE GÜVENLİĞİ 2 2 -
EGIT227 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 -
EGIT222 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 2 -
BOTEXX2 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX2 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
Beşinci Dönem
BOTE309 BİLİŞİM ÖĞRETİMİ PROGRAMLARI 2 2 -
BOTE311 WEB TABANLI PROGRAMLAMA 3 2 2
BOTE313 EĞİTİMDE MODELLEME VE TASARIM 3 2 2
EGIT323 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 2 -
EGIT301 SINIF YÖNETİMİ 2 2 -
BOTEXX3 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX3 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
Altıncı Dönem
BOTE312 BİLGİSAYAR AĞLARI 3 3 -
BOTE314 İŞLETİM SİSTEMLERİ 3 3 -
EGIT224 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2 -
EGIT410 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 2 -
SOSH100 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 1 2
BOTEXX4 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX4 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
BOTE310 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 3 3 -
Yedinci Dönem
BOTE407 FİZİKSEL PROGRAMLAMA 3 2 2
BOTE409 TEKNOLOJİ PLANLAMASI VE UYGULAMALARI 2 2 -
BOTE411 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I 5 2 6
OZEG420 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2 2 -
BOTEXX5 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX5 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
Sekizinci Dönem
BOTE404 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ 3 3 -
BOTE412 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II 5 2 6
BOTE406 MOBİL PROGRAMLAMA 3 2 2
REPD423 OKULLARDA REHBERLİK 2 2 -
BOTEXX6 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX6 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
Seçmeli Dersler
BÖTE408 3D CANLANDIRMA (ANİMASYON) 3 2 2
BOTE313 EĞİTİMDE MODELLEME VE TASARIM 3 2 2
BOTE104 ALGORİTMA TASARIMI VE GELİŞTİRME 3 2 2
EGIT482 İLKÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2 2 -
EGIT484 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2 2 -
Son güncelleme: 15-04-2019