• UKÜ Online
Akademik

Akademik Kadro

ŞERİFE ÖZBİLER

Yrd. Doç. Dr. Şerife ÖZBİLER

E-posta:

Yayınlar

Diğer yayınlar

 • 1. Özbiler Ş. & Hüsnü-Raman Ş. ( Mayıs, 2012). Anne çocuk ilişkisi projesi. VI. DAÜ Psikoloji Günleri. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagusa. DAÜ Reseach Newsletter Dergisi 2011/ 4 sayısında yayınlandı.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 1. Özdemir, S. & Özbiler, Ş. (2015). Anne-baba tutumlarının okul öncesi dönemdeki çocukların akran ilişkisi üzerindeki etkisi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Konferansı.3-6 Aralık 2015, Acopulco Hotel Kuzey Kıbrıs, Girne.
 • 2. Karabıyık, V.; Özbiler, Ş. & Özdemir, S. (2015). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Yöneticileri Ebeveynlerle Yaşadıkları İletişim Problemlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu. 5-7 Kasım 2015, Acopulco Hotel Kuzey Kıbrıs, Girne.
 • 3. Özbiler, Ş. (2015). The Analyses of Ethical Dilemmas in Psychological Counseling and Guidance Services at Northern Cyprus. International Congress on Education for Future: Issues and Challenges, 13-15 May 2015. Ankara University, Ankara.
 • 4. Özbiler, Ş. & Silman, F. (2015). Irrational Beliefs on Gender Equality. 5th International Conference Gender/Womens Studies Neoliberal Discourse, and Gender Equality. Rauf Raif Denktaş Conference and Culture Center Famagusta- North Cyprus. March 25-27, 2015. http://cws.emu.edu.tr/ndge2015/conference-program/
 • 5. Özbiler, Ş. & Silman, F. (2014). The Status of Women Academicians at Higher Education Institutions of North Cyprus: Traditional Roles versus Academic Roles, 44th International Society for Educational Planning in the collaboration with Cyprus Educational Research Association, Kyrenia, North Cyprus. October 15-18, 2014.
 • 6. Özbiler, Ş.; Uygarer G. & Uygarer R. (2014). Ergenlerin Aile Tutumları Üzerindeki Görüşleri Kuşak Çatışması. 9th International Balkan Education and Science Congress. Trakya University -Turkey cooperation with Ss. Cyril and Methodius Makedonya, Trakia University, Bulgaria, and University of Zagreb. October 16-18, 2014.
 • 7. Uygarer, G.; Uygarer R. & Özbiler Ş. ( 2014). Ne Kadar Güçlüler? PDR Öğrencilerinin Genel Olarak Güçlü Yanları Nelerdir?. 9th International Balkan Education and Science Congress. Trakya University -Turkey cooperation with Ss. Cyril and Methodius Makedonya, Trakia University, Bulgaria, and University of Zagreb October 16-18, 2014.
 • 8. Uygarer, G. & Özbiler Ş. (2014). A Qualitative Study on Emphatic Understanding Capability of Preschool Children Role Taking and Role Playing. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri. İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul- Turkiye. 25-27 Eylül 2014.
 • 9. Uygarer R. & Özbiler Ş. & Uygarer G. (2014). Yüksek Eğitim Ortamlarında Eşitlik Hakkında Genel Bir Bakış. Educational Research and Social Studies. (YICER) Yıldız International Conference. Yıldız Technical University. İstanbul -Turkey. September 1-3, 2014.
 • 10. Özbiler Ş. (2014). Gelecek Yüz Yıl İçerisinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmaya Genel bir Bakış: Rehberlik Ütopyaları. VI. International Conference of Educational Research. Hacettepe Universitesi, Ankara -Turkey. 5-8 Haziran 2014.
 • 11. Özbiler Ş. (2014). İlköğretim Döneminde Çocuğu Olan Çalışan
 • Annelerin Annelik Rollü ve Annelik Rol Memnuniyeti Hakkındaki Görüşleri İle Çocuklarının Kabul Ret ve Kontrol Algıları. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. İstanbul Universitesi. İstanbul- Turkey. 24- 26 Nisan 2014.
 • 12. Dinçyürek S. & Uygarer G. & Özbiler Ş. (2012). The attitudes and competency of school counselors on psychological counseling and guidance services via the internet using: a sample of state high schools at North Cyprus. 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 6-9 Aralık 2012.
 • 13. Özbiler Ş. & Raman- Hüsnü Ş. (2012). The role of perceived maternal acceptance rejection, control on primary school children with psychological and social maladjustment residing in a rural community. 4th International Conference on Women's Studies, Gender Equality and the Law. collaboration with Ankara University and Koç University. Rauf Raif Denktaş Conference and Culture Center Famagusta- North Cyprus. October 3-5, 2012. http://cws.emu.edu.tr/gel2012
 • 14. Özbiler Ş. (2012). Perceptions of Children About Gender Roles: A Child Will Tell The TruthDoğu Akdeniz Üniversitesi, 8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 25-27 Nisan 2012. info@cyprusstudiescongress.org.
 • 15. Özbiler Ş. & Uygarer G. (2011). KKTCdeki Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip olan Ailelerin Yaşadıkları Problemler, 21. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, 20-23 Ekim 2011. http://www.uoek2011.org
 • 1. Özbiler, Ş. & Beidoğlu, M. (2016). The validity and reliability of subjective well-being scale. 7th International Congress on New Trends in Education ICONTE, 13- 15 May, 2016, Porto Bello Hotel, Antalya. Published by, Çözüm Publishing /Çözüm Yayıncılık, Çankaya Ankara-Turkey. http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/iconte_2016_program_and_abstracts.pdf.
 • 1. Özbiler, Ş. (2017). Preceived academic locus of control and perceived social support from family as a predictor of academic achievement of university students. 26th International Conference on Educational Sciences Education in Globalization World. 20-23 April 2017. Antalya Turkey.
 • 1. Özbiler, Ş. & Beidoğlu, M. (2017). An investigation of Demographical variables Differences on Mothers Subjective Well-Being and Self Perception Of Their Parental Roles Levels in Rural Areas. 6th International Conference on Gender Studies Gender, Conflict War and Peace. March 23-35 2017. R. Raif Denktaş Culture and Congress Center, Gazimagusa http://gwp17.emu.edu.tr/en/abstract-book.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 1. Özbiler Ş. (2015). Annelerin Çocuklarına İlişkin Akılcı Olmayan İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin Üniversitesi, 7-9 Ekim 2015. http://pdrkongre2015.mersin.edu.tr/.
 • 2. Özbiler Ş. (2014). Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım Teknikleri Kullanılarak Yapılan Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamalarının Çocuklarda Görülen Dışa Atım Bozukluklarına Etkisi: "Vaka Çalışması Örneği", V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresi. Antalya- Porto Bello Hotel Türkiye, 4-6 Aralık 2014. http://uygulama5.pdrkongreleri.org/KongreProgram%C4%B1/tabid/5864/Default.aspx
 • 3. Özbiler Ş. (2012). KKTCdeki ilköğretim kurumlarındaki sınıf öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarına gösterdiği tepkiler vaka çalışmaları örneği, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, May 2012.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • 1. Özbiler Ş. (2016). Maternal acceptance rejection and control on primary school children with psychological and social maladjustment. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3):31-43. www.ijpes.com ISSN: 2148-9378.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • 1. Özbiler Ş. (2016). Maternal acceptance rejection and control on primary school children with psychological and social maladjustment. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3):31-43. www.ijpes.com ISSN: 2148-9378.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI-exp, SSCI, Arts and Humanities)

 • Özbiler, Ş. & Beidoğlu, M. (2018). Maternal subjective well-being intervention effects: Subjective well-being and self-perception of the parental role. Current psychology (New Brunswick, N.J.). DOI: 10.1007/s12144-018-9818-6

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Projeler

 • 2010- Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen Kadın ve Çevre: Sürdürülebilir Kalkınmaya Doğru (MEKB-03-08)

Ödüller