• UKÜ Online
Akademik

Akademik Kadro

HÜLYA YEŞİL

Yrd. Doç. Dr. Hülya YEŞİL

E-posta:

Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Türkçe öğretmen Adaylarının Kıbrıs Ağzı ve Konuşucularına Yönelik Algıları (UKÜ Örneği) 2.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 9-11 Aralık, Lefkoşa, 2009.
 • The Relationship Between Candidate Teachers Communication Skills Their Attitudes Towards Teaching Profession World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA 2010), 29-31 October, 2010. The Amerıcan Unıversıty Conference and Visitor Center New Cairo Campus, Cairo Egyp,. 2010.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalında Folklor ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar, Milli Folklor, Sayı:27, Ankara, 1995.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Manzum Dini Destanlar Üzerinde Bir Araştırma, I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri , Cilt II, 32-38, Ankara, 1996.
 • Balıkesir Merkez İlçedeki Cadde ve Sokak Adları Üzerinde Bir Araştırma, Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri, 146-158, Ankara, 1997.
 • Çocuk Kitaplarındaki Atasözü ve Deyimlerin Önemi, I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, 244-252, Ankara, 2000.
 • Yeni Türkçe Eğitim Programı (6-8.Sınıflar)nın Dil Türlerine Bakışı 18.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, 2009.
 • Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, 2010.
 • Türkçe Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, 2010.

Diğer yayınlar

 • Çocuk Kitaplarındaki Atasözü ve Deyimlerin Önemi UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Konferansları Dizisi, 24 Nisan 2006.

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Projeler

 • 1. Dursunbey ve Yöresi Halkbilim Ürünleri Derlenmesi Projesi. Balıkesir Üniversitesi 1997.
 • 2. İsviçre Svox AG için Speech Evaluation projesi (Doç.Dr. Ahmet Pehlivan,Yard.Doç.Dr. Hülya Yeşil, Yard.Doç.Dr. Mehmet Ali Yavuz, Yard.Doç.Dr. Canan İleri, Öğretim Görevlisi Özge Razı) Mayıs 2008.
 • 3. KIBRIS TÜRK AĞZI projesi (Doç.Dr. Ahmet Pehlivan,Yrd.Doç.Dr. Hülya Yeşil, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Yavuz, Yrd.Doç.Dr. Canan İleri, Öğretim Görevlisi Özge Razı) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörlüğüne sunuldu.

Ödüller