• UKÜ Online
Akademik

Akademik Kadro

HÜSEYİN  GÖKSU

Ögr. Gör. Hüseyin GÖKSU

E-posta:

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI-exp, SSCI, Arts and Humanities)

  • Karanfiller, T., Göksu, H., & Yurtkan, K. (2017). Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrenciler için Temel Kavram Öğretimi Mobil Uygulama Tasarımı. EĞİTİM VE BİLİM, 42(192).
  • Karanfiller, T., Yurtkan, K., Ruştioğlu, O., & Göksu, H. Effect of mobile teaching on students who need special education. Quality & Quantity, 1-11.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  • Göksu, H., Karanfiller, T., Yurtkan, K. (2016). The Application Of Smart Devices In Teaching Students With Special Needs. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 552-556.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  • Sağır, F. ,Göksu, H. , 2015, Öğretmen Adaylarının Mobil Eğitim Uygulamalarına Yönelik Tutumları: K.K.T.C örneği, Uluslararası Eğitim Yönetim Formu Bildiri Kitabı, Lefkoşa/K.K.T.C

Diğer yayınlar

  • Tr. : Göksu, H. Karanfiller, T. Yurtkan, K. , 2016 A Mobile Application Desing For Special Education To Teacher Relations Between Objects, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Bodrum/TÜRKİYE

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Projeler

  • 2012-2013 eğitim öğretim yılı Lefkoşa Özel eğim ve İş eğitim Merkezine Özel Eğitimde Öz bakım becerilerini öğreten bir Mobil eğitim uygulaması Tasarlanıp hediye edildi.

Ödüller

  • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Onur Ödülü (2013-2014 Akademik Yılı Eğitim Fakültesi Birincisi)