• UKÜ Online
Akademik

Akademik Kadro

FATOŞ SİLMAN

Prof. Dr. Fatoş SİLMAN

E-posta:

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI-exp, SSCI, Arts and Humanities)

 • Silman, F (2014). Work-related Basic Need Satisfaction as a predictor of work engagement among academic staff in Turkey South African Journal of Education, 34(3), pp. 1-5.
 • Silman, F and Tayfun, D. (2013). Social Intelligence as a Predictor of Loneliness in the Workplace Spanish Journal of Psychology, pp.1-6.
 • Bensen H and Silman F (2012) Three Preparatory Schools Syllabus Designs in the Turkish
 • Republic of Northern Cyprus Eurasian Journal of Educational Research, 47, pp. 41-58
 • Silman, F; Özenli, İ; Birol C and Caglar M (2012) Organızational Culture at High Schools in TRNC: A Comparative Case Study Hacettepe Egitim Fakultesi Dergisi, 42, pp356-367.
 • Birol, C., Daglı, G, and Silman F (2010) Usage of Knowledge Management Tools: UK and Canada versus Russia and Turkey in a Comparative Study Eurasian Journal of Educational Research, 38, Winter, pp.37-54
 • Daglı, G, Silman F and Birol, C (2009) Üniversite Bilgi Yönetimi Araçlarını Kullanma Yeterlilikleri İle İlgili Nitel Bir Araştırma (KKTC Örneği) Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9/3, Summer, pp. 1269-1290.
 • Gazi, Z., Silman F, Birol C (2008). Perceptions of TQM Implementation in e-learning organization: A Case of higher education in Cyprus Eurasian Journal of Educational Research, 31, Spring, pp.35-54
 • Aksal, F., Birol C, Silman F (2008) Comparative Study: Distance Education Institutes as Learning Organizations in North Cyprus and UK Eurasian Journal of Educational Research, 32, Fall, pp.1-15

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Silman, F (2015). Social Intelligence and Leadership Styles of the School Administrators in Turkey, Psycho-Educational Sciences, 4(3), 13-24.
 • Silman, F, Gökcekus, H and İşman, A (2012) A Study on Quality Assurance Activities in Higher Education in North Cyprus International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), pp31-38
 • Gundogdu K, Silman, F and Ceyhun, O (2011) A Comparative Study on Computer Use in Turkey and TRNC International Online Journal of Educational Sciences 3(1), pp 113-137.
 • Silman, F, and Caglar, M (2010) A Comparative Overview of Citizenship Education in Cyprus International Review of Education. (December 2010), 56 (5-6), pp. 671-682 (Indexed in British Education Index)
 • Silman, F and Simsek, H (2009) A Comparative Case Study on the School Management Practices in the two schools of the US and Turkey. Compare: International Journal of Comparative Education, 39(4), pp.483-496. (Indexed in British Education Index and Australian Education Index)
 • Eraslan, L., Aşçı, M and Silman, F (2008). An Analysis of the Concepts of Love, Peace, Tolerance in the Coursebooks in Turkey Strategies for Policy in Science and Education, Vol.18, No:1, pp.75-85
 • Sanal, S and Silman, F (2005). The Impact of SES on Self-Esteem: Students Socio-economic status and Students Self-Esteem in North Cyprus International Journal of Learning, Vol.12, No.5, pp.1-12.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Alasya M, Fidan, S ve Silman, F (2015). Fakülte Üyelerinin Örgüt Kimliğine Yönelik Görüşleri, 5-7 Kasım, 2015, EYFOR-VI Eğitim Yönetimi Forumu, Acapulco Otel, Girne.
 • Gokcekus, H, Sİlman, F, Altinay Z ve Altinay F. (2015). A Strategic Planning Report for Higher Education in North Cyprus, sixth International Conference on New Horizons in Education, June 10-12, Barcelona, Spain
 • Silman, F ve Özdogac, H (2015) A Comparative Case Study on the Organizational Personalities of the two universities in North and South Cyprus, 14-16 October, 2015, 1. International Higher Education Conference, Bogazici University, İstanbul.
 • Ozbiler, S ve Silman F (2014). The Status of Women Academicians at Higher Education Institutions of North Cyprus: Traditional Roles versus Academic Roles, 15-18 October, 2014, The International Society for Educational Planning, Acapulco Hotel, Kyrenia.
 • Kayhan, H ve Silman, F (2014). Sadi Şirazinin Bostan Adlı Eserinin Yönetimsel Açıdan İncelenmesi, 21-24 May, University of Illinois at Urbana Champaign, USA.
 • Menemenci, N ve Silman, F (2014). A Comparative Case Study on Strategic Planning in a Private and a State school in TRNC, 06-09 February, Malta.
 • Silman, F (2013). Social Intelligence as a Predictor of Loneliness in the Workplace. International Conference on New Horizons in Education, 25-27 June, Rome.
 • Silman, F (2012) Work-related basic need satisfaction as a predictor of work engagement 12th International Educational Technology Conference, 11-13 July, Taiwan.
 • Sahlı H and Silman, F (2011) Devlet ve Vakıf Denizcilik Fakültesinin Örgüt Kültürü: Karşılaştırmalı Durum Çalışması, New Trends on Global Education Conference, Acapulco, 23-25 November, TRNC
 • Silman, F and Besim, S (2011) Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Göç olgusuyla ilgili algıları, New Trends on Global Education Conference, Acapulco, 23-25 November, TRNC
 • Silman, F., Gokcekus, H and İsman, A. (2011). A Study on the European standards and guidelines for internal quality assurance followed within higher education institutions in North Cyprus INTE, 2011 Conference, Portugal,
 • İşman, A.,Silman, F., Sözgün, Z., Öznacar, B. (2011). E-university Management: Distance Learning Application Model in TRNC. International Technology Conference 25-27 May 2011. Istanbul Teknik University, Turkey.
 • Silman, F and Isık, F (2010). Administrative Processes in the National Education, Evaluation and Accreditation Agency in North Cyprus, CESE conference, 2010, Sweden.
 • Adalı, T., Silman, F (2009) Assessing team leader effectiveness in a higher education institution of North Cyprus. World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus , February 4-7, 2009. (Paper published in Social sciences and Humanities Proceedings indexed in ISSHP/ISI Proceedings-SSCI
 • Silman, F., Ozgit, H, Oksuzoglu, M (2009) Personality of Organizations-case studies of four higher education instititutions. World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus , February 4-7, 2009. (paper published in Social sciences and Humanities Proceedings indexed in ISSHP/ISI Proceedings-SSCI
 • Birol, C, Atamturk, H, Silman F, Atamturk, N and Sensoy, S (2009) A comparative analysis of teachers perceptions of emotional intelligence and performance management in the secondary schools of the TRNC. World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus , February 4-7, 2009. (paper published in Social sciences and Humanities Proceedings indexed in ISSHP/ISI Proceedings-SSCI
 • Birol, C, Atamturk, H, Silman F, and Sensoy, S (2009) Analysis of the emotional intelligence level of teachers. World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus , February 4-7, 2009. (paper published in Social sciences and Humanities Proceedings indexed in ISSHP/ISI Proceedings-SSCI
 • Daglı, G, Silman F and Birol C (2009) A Qualitative Research on the University Administrators Capacity to Use Knowledge Management Tools.
 • World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus , February 4-7, 2009. (paper published in Social sciences and Humanities Proceedings indexed in ISSHP/ISI Procedings-SSCI.
 • Daglı, G and Silman F (2008) Lise Düzeyinde Öğretmen ve Öğrencilerin Öğretmen kavramına ilişkin İleri Sürdükleri Metaforlar, International Conference on Educational Sciences, Eastern Mediterranean University, Magosa, 23-25, June 2008.
 • Silman, F, Caner H and Eriş H (2008) Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Marmara Universitesinin Yönetici ve Akademisyen kavramlarına yönelik mecazlar yoluyla yapılan karşılaştırmalı bir durum analizi, International Conference on Educational Sciences, Magosa, 23-25, June, 2008
 • Hussein, K, Silman F, Birol, C and Erdoğan Ş (2008). Human Rights Climate: An Essential for Higher Education, International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 21-22 August, 2008.
 • Hussein, K, Silman, F and Birol, C (2008) Zone of Tolerance for Higher Education Services: A Diagnostic Model of Academic and Non-academic Service Quality Assessment. , International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 21-22 August, 2008.
 • Silman F and Caglar, M (2007) Comparative Overview of Citizenship Education in Cyprus, International Conference on Citizenship Education, Montpellier University, 21-23 May, Montpellier, France
 • Silman, F and Şimşek H (2007) Comparative Overview of Educational Policies in the US and Turkey. 5th International Conference on Comparative Education, Bulgarian Education Society, Sofia, Bulgaria, 27-31, August, 2007.
 • Silman, F and Gündoğdu, K (2007) Teachers perceptions of Computer Use in Education in the TRNC Schools, 7th International Educational Technology Conference, Nicosia, TRNC, 3-4 May, 2007. (Indexed in ERIC)
 • Silman, F and Demir, C (2006) The Impact of Female Gender Identity on Female Academics Career Development: METU Case. 2nd International Conference on Womens Studies, 26-28 Nisan, Eastern Mediterranean University, KKTC.
 • Silman, F and Şimşek, H (2006) Comparative School Management Practices in the US and Turkey: Anglo-Saxon and Napoleonic Traditions. European Conference on Educational Research (ECER), Geneva, Switzerland, 11-12 September, 2006.
 • Şanal, S and Silman F (2005) Impact of SES on Self-Esteem: Students Socio-Economic Status and Students Self-Esteem in North Cyprus. 12. International Conference on Learning. 11-14 Temmuz, 2005, Granada, İspanya.
 • Silman, F (2005) Recent School Management Practices in a Basic Education School in Turkey. 11. Biennal Conference of EARLI, 22-24 Agustos, University of Cyprus,Nicosia, Cyprus.
 • Önkol, P and Silman F (2003) The Significance of reflective thinking in English Language Teaching. 2. International Balkan ELT Conference- Theory and Practice of TESOL, 20-22 Haziran, 2003, Edirne.
 • Şanal, S and Silman F (2002) The Impact of Socio-economic status of students on the students self-esteem and locus of control in Turkey. I. Uluslararası eğitim bilimleri konferansı Changing Times, Changing Needs. 8-10 Mayıs 2002, Magosa, KKTC.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Silman, F and Şimşek, H (2007), Comparative Overview of Educational Policies in the US and Turkey, in N.Popov, C. Volhuter, B. Leutwyler, M. Kysilka, M. Cernetic (eds) Comparative Education, Teacher Education and New Education Agenda, Vol. 5, pp-153-167

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Alasya, M, Fidan, S ve Silman, F (2016). KKTCde bir devlet ve bir özel üniversitenin eğitim fakültesinin örgüt kimliklerine yönelik fakülte üyelerinin görüşleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bİlimler Dergisi, 1(6), 193-209.
 • Cosaner, S ve Silman, F (2012) Ortaokul Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi, Turkish International Journal of Special Education and Guidance and Counselling, 1 (2), 2012
 • Nurluöz, Ö, Birol, C and Silman, F (2010) Üniversitelerde Eğitim Yöneticilerinin Yöneticilik Davranışlarının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 16 (4), 537-577.
 • Daglı, G and Silman, F (2009) KKTCde Bir Müfredat Laboratuvar İlkokulunda Okul Gelişim Modelinin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Durum Çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1 (10), 153-167
 • Daglı, G., Silman, F and Caglar M (2008) Liderlerin Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1, 22-47.
 • Silman, F and Şimşek, H (2006) Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla bir Bakış: Karşılaştırmalı Durum Çalışması. Eğitim Araştırmaları. 2006, Bahar, sayı 23, pp, 177-187.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Silman, F and Soylu, E (2002) Günümüzün Türk Eğitim Yöneticileri, XI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim, Lefkoşa, KKTC.
 • Silman, F (2005) Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış: Karşılaştırmalı Durum Çalışması, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül, Pamukkale.
 • Silman, F, Bekiroğulları, Z and Guneyli, A (2006) Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-ekonomik düzeylerinin stres faktörüne etkisi (Poster sunum), XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla.
 • Caglar, M, Silman, F ve Daglı, O (2011) KKTC Okul İdarecileri ve Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 20-22 Ekim 2011

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Projeler

 • Engin-Demir, C. and Silman, F., The Impact of Gender Roles on Female Academics Career Development: METU Case. BAP Projesi, 2004

Ödüller