• UKÜ Online
Akademik

Akademik Kadro

ESRA KARAKAŞ KURT

Ögr. Gör. Esra KARAKAŞ KURT

E-posta:

Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Karakas, E. (2013). Usage of Metaphors in Turkish Language Textbooks Used at 6th, 7th and 8th Grades, Cypriot journal of Educational Sciences, Volume 8, Issue 2, ss.194-204.
 • Karakas, E. (2015). The Views Of Experts In The Field On The Effects Of Multi- Stimulant Turkish Language Learning Environments On Learners Language Skill, TOJET: The Turkish Online Journal of Education Technology, September, Special Issue for INTE 2015, s.740-747.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Karakaş, E. (2010). Gagauz Atasözleri ve Deyimlerinde Arkaik Kelimeler. III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 20-22 Eylül. İstanbul.
 • Çolak, Z. ; Karakaş, E. (2010). Kıbrıs Basınında Hakikat Gazetesi Üzerine Bir İnceleme. II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu 21- 23 Ekim. İzmir. (Basıldı )
 • Pehlivan, A., Aydın, S., Karakaş, E. (2011). Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar. 3. Ulusalararası Eğitim Bilimleri Kongresi 22- 25 Haziran. Gazimagusa, Kuzey Kıbrıs.
 • Karakaş, E. (2013). Mehmet Kansunun Şiirlerinde Vatan Kavramına Yönelik Metaforlar. XXIV. Uluslarararası Kıbatek Edebiyat Şöleni 20-24 Mart. Kuzey Kıbrıs.
 • Karakaş, E. (2015). Türkçe Öğretiminde Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Dil Becerilerine Etkisi Konusunda Alan Uzmanlarının Görüşleri, International Conference on New Horizons in Eductation, 10-12 Haziran, Barcelona.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Karakaş, E. (2010). İlköğretim 6., 7., 8., Sınıflarda Okutulan Türkçe Ders Kitaplarında Metafor Kullanımı. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 16- 18 Eylül. Lefkoşa. (Basıldı).
 • Kayhan,H. ; Karakaş, E. ; Çolak, Z. (2010). Ziya Gökalpin Limni ve Malta Mektupları Adlı Eserinin Kadın ve Çocuk Eğitimi Boyutunda İncelenmesi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 16-18 Eylül. Lefkoşa.

Diğer yayınlar

 • Karakaş, Esra (2015), Gülten Dayıoğlunun Düş Öyküsü, Patika Dergisi, S.91, s.26.
 • Karakaş, Esra (2015), Osmanlıcaya Dönüş Mü?, Patika Dergisi, S.89, s. 81.
 • Karakaş, Esra (2012), Yapılandırmacı Öğrenmede Matematik Problemlerini Çözebilme Yöntemleri, Pegem Yayıncılık, Türkçe Düzeltmenliği.
 • Karakaş, Esra (2008), Eğitim ve Öğretmen , Kıbrıs Çağdaş Gençlik Dergisi.
 • Karakaş, Esra (2008), Öğretmen Bir Gönül Pınarıdır, Kıbrıs ÇağdaşGençlik Dergisi.
 • Karakaş, Esra (2008), Korkularımı Yenerken Sevdim Seni, Kıbrıs Çağdaş Gençlik Dergisi.
 • Karakaş, Esra (2008), İlk Görüşte Ay Tutulması, Kıbrıs Çağdaş Gençlik Dergisi.
 • Karakaş, Esra (2008), Futbol Sevgi Seli, Kıbrıs Çağdaş Gençlik Dergisi.
 • Karakaş, Esra (2008), Sözün Güzelliği , Edebiyat Otagı Dergisi.
 • Karakaş, Esra (2008), Nurullah Çetin, şiir Çözümleme Yöntemi, www.turkedebiyatimiz.com
 • Karakaş, Esra (2008), Divançe-i Seferi, www.turkedebiyatimiz.com
 • Karakaş, Esra (2008), Korkularımı Yenerken Sevdim Seni , www.turkedebiyatimiz.com
 • Karakaş, Esra (2008), Menderes Coskunun Büyük Edebi Sanatlar Adlı Eserine Dair , www.turkedebiyatimiz.com

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Projeler

 • Nuance Communications Firmasının Uluslararası "text-to-speech" Projesi 20 Mayıs 2011: Doç. Dr. Mehmet Ali YAVUZ (Proje Yöneticisi), Arş. Gör. Esra KARAKAŞ (Katılımcı).

Ödüller

 • 2008- 2009 Mezuniyet Töreni - Fen Edebiyat Fakülte Birinciliği Plaketi.