• UKÜ Online
Akademik

Akademik Kadro

SEVİLAY ATMACA

Yrd. Doç. Dr. Sevilay ATMACA

E-posta:

Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Atmaca, S. & Kayhan, H. (2013). Scientific Items in Cyprus Turkish Tales. Cypriot Journal of Educational Sciences. 8(2), 205-210.
 • Atmaca S., Evren A, Akbulut G.D., Akbulut A., Durmuş Y.,ve Akaydın, G. Demirsoy, A. (2012). Journey To Natural History Museum In, Perspective Of Children. Cyprus Internatıonal Conference On Educatıonal Research. CY-ICER 2012
 • Konferans bildirileri Procedia Social and Behavioral Sciences Journal (Elsevier) (ISSN: 1877-0428) and will be indexed Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science).ta yayımlanmıştır.
 • Özyıldırım, F., Atmaca, S. ve Aydın, Ö. (2012). A Conformity study of Instruction Programs between Science-Technology and Mathematics. World Conferencess of Educational Sciences. WCES, 2012.
 • Konferans bildirileri Procedia Social and Behavioral Sciences Journal (Elsevier) (ISSN: 1877-0428) and will be indexed Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.443
 • Doğan, C. D., Atmaca, S. ve Aslan, F. (2012). The correlation between learning approaches and assessment preferences of 8th grade students . Elementary Education Online, 11(1), 264-272, [Online] http://ilkogretim-online.org.tr/
 • Atmaca, S. (2012). Teknolojinin Evrimine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Yolculuk: Ödemiş Müzesi. Eğitimci Dergisi. Şubat Sayısı.
 • Atmaca, S., Aslan, F. ve Kaptan, F. (2008). İlköğretim Ders Kitaplarını İncelemek İçin Bir Ölçüt Listesinin Oluşturulması, Çağdaş Eğitim Dergisi, 356 22-31, Eylül 2008.
 • Atmaca, S. (2007). Güneş Henüz Batmadı! TÜBİTAK Bilim Çocuk, Şubat, sayı 110.
 • Atmaca, S. (2006). Bu Havuçlar Tam Deneylik! TÜBİTAK Bilim Çocuk, Kasım, sayı 107, syf 22-25.
 • Atmaca, S. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etkin Öğrenme Yaklaşımı Konusundaki Bilgi ve Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Atmaca, S. (2003). Beden Dilimiz TÜBİTAK Bilim Çocuk, Şubat, sayı 62, syf 16-18
 • Atmaca, S. (2002). Aslında Hepimiz Çok Zekiyiz (Çoklu Zeka Kuramıyla ilgili) TÜBİTAK Bilim Çocuk, Haziran, sayı 54, syf 44-46
 • Yapıcıoğlu, A.E., Atmaca, S., Akbulut, A., Ceyhan, G. D., Durmuş Y. and Demirsoy, A. (2017). Journey to Natural History Museum in Perspective of Children. The European Journal of Science and Mathematics Education. ISSN: 2301-251X.
 • Yapıcıoğlu, A.E., Atmaca, S., Akbulut, A., Ceyhan, G. D., Durmuş Y. and Demirsoy, A. (2017). Journey to Natural History Museum in Perspective of Children. The European Journal of Science and Mathematics Education. ISSN: 2301-251X.
 • Mohammadzadeh, B. & Atmaca, S. & Alabi, A.M. (2016). The Sacred and the Sublime Landscapes and Natural features in The Way to Rainy Mountain by N. Scott Momaday: An Ecocritical Analysis. 1sth International Symposium of American Studies, DEUSAS, İzmir.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Mohammadzadeh, B. & Atmaca, S. & Alabi, A. M. (2016). The Sacred and the Sublime Landscapes and Natural features in The Way to Rainy Mountain by N. Scott Momaday: An Ecocritical Analysis. 1sth International Symposium of American Studies, DEUSAS, İzmir, 2016.
 • Atmaca, S. (2015). Duvarsız Eğitimin Hedeflerinin Saptanması - Derslik Dışı Eğitimde Kaza Olasılıkları ve Çözüm Önerileri. 1. Uluslararası Katılımlı Duvarsız Eğitim Çalıştayı Çağrılı Konuşmacı katılımı, 15-17 Haziran. 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Atmaca S., Gökmen A. ve Akpınar, A. (2014). The Perspectives of Teachers about Sustainable School. The
 • Tenth International Congress of Qualitative Inguiry-QI, May 21-24, 2014. University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA.
 • Akpınar, A., Atmaca S. ve Gökmen A. (2014). Pre-Service Teachers Opinions on Green Pack as an
 • Environmental Education Material. The Tenth International Congress of Qualitative Inguiry-QI, May 21-24, 2014. University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA.
 • Gökmen, A., Atmaca, S. ve Ekici, G. (2014). The Perspectives of Pre-Service Teachers about Sustainable
 • Development. The Tenth International Congress of Qualitative Inguiry-QI, May 21-24, 2014. University of
 • Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA.
 • Taşcan, M., Ünal, İ. ve Atmaca, S. (2014). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Temel Astronomi Bilgi Düzeylerine
 • Yönelik Bir Araştırma. 1.st Eurasian Educational Research Congress-EJER 2014. İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi, (24-26 Nisan). Türkiye: İstanbul.
 • Atmaca, S. & Kayhan, H. (2013). Fabl Bu Ya: Kahramanların Yolu Bu Kez Laboratuvara Düşer (Fables in Science Laboratory). International Conference on New Horizons in Education-INTE 2013. 25-27 Haziran. Italya: Roma.
 • Kayhan, H. ve Atmaca, S. (2013). Çevre Eğitiminde Ekosistem Kavramına İlişkin Geliştirilen Metaforlar. 2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education Conference 2013. 30 Ocak-1 Şubat. KKTC: Girne.
 • Atmaca, S. ve Kayhan, H. (2012). Kıbrıs Türk Masallarındaki Bilimsel Öğeler ve Fen Eğitiminde Kullanımı. New Trends on Global Education Conference. 24-26 Eylül. KKTC: Girne.
 • Evren A., Atmaca S., Kaptan, F. (2012). Türkiyede fen eğitimi alanında lisans üstü çalışmalardaki eğilimler. 1st.International Conference on Interdisciplinary Research in Education Conference 2012. 15-17 Mayıs. KKTC: Gazimagusa.
 • Kaptan, F., Can M.H., Sönmez, D., Bektaşlı, B., Bayram, Z., Atmaca, S., Batı, K., Albayrak, A., Aydın, Ö., Evren, A. and Kaya, G. (2012). From idea to reality: establishing science centers for pre-service teachers. The International Symposium on Science Centers and Sustainable Development, Istanbul Technical University, 11-13 June 2012.
 • Evren A., Atmaca S., Akbulut A., Durmuş, Y., Ceyhan, G.D. ve Demirsoy, A. (2012). Equality of opportunity in education journey to Ali Demirsoy Natural History Museum. The International Symposium on Science Centers and Sustainable Development, Istanbul Technical University, 11-13 June 2012.
 • Atmaca, S., Kaptan, F. Serim, V. Korkmazer, S. and Bayar, R. B. (2012). Science is in town: Odemis Municipality Experiment and Science Center. The International Symposium on Science Centers and Sustainable Development, Istanbul Technical University, 11-13 June 2012.
 • Gökmen, A., Atmaca, S. ve Akpınar, P. (2011). İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Kazandırma Hizmet-İçi Eğitim Programı ve Değerlendirilmesi. "Acquisition of Awareness on Climate Change" In-Service Training Curriculum and Its Evaluation. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 4-8 Ekim.
 • Demirtaş, S. ve Atmaca, S. (2011). İlköğretim Sosyal Bilgiler ve Fen-Teknoloji Dersleri Öğretim Programları Arasındaki Uyumluluk. Conformity Between Social Studies and Science-Technology Curriculums. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 4-8 Ekim
 • Can, M.H., Atmaca, S., Arcak, S. ve Ok, S.S. (2011) İlköğretim Öğrencilerinin Toprak Hakkındaki Bilgi Değişimlerinin Çizim Aracılığı ile Tespiti. Detecting Changes of Elementary School Students' Knowledge About Soil Through Drawing. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 4-8 Ekim.
 • Atmaca, S., Kaptan F. (2011). A Study of Pre-service Teachers Implementation of Active Learning. Seventh International Congress of Qualitative Inquiry. May 18-21, 2011. University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA.
 • Atmaca, S., Aslan Yolcu, F., Kaptan F. (2011). Can We Use N Vivo 8 with Rubrics?. Qualitative Computing: Diverse Worlds and Research Practices Conference. February 24-26, 2011, Istanbul, Turkey.
 • Atmaca, S., Hakverdi Can, M., Kaptan, F. (2010). HÜ. Fizik Oyunları Biriminin Derslik Dışı Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II,1618 Mayıs 2010. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA.
 • Demirtaş, S., Atmaca, S. (2010). Türkiyede Öğretmenlere Yönelik Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Çalışmaları: Gediz Deltası -Spil Dağı Milli Parkı (Manisa) Kula, Çevresi ve Amanoslar-Antakya Çevresi Örneği. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II 1618 Mayıs 2010. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA.
 • Doğan, C. D., Aslan, F. ve Atmaca, S. (2010). Correlation Between Learning Approaches And Assessment Preferences Of 8th Grade Students. II. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 29 Nisan-2 Mayıs. Antalya, Türkiye.
 • Özyıldırım, F., Atmaca, S., Aydın, Ö. ve Kaptan, F. (2010). Between The Instruction Programs: Science-Technology And Mathematics. II. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 29 Nisan-2 Mayıs. Antalya, Türkiye.
 • Kaptan, F., Önal, İ., Atmaca, S., Aslan, F. ve Kıray, A. (12-14 Mayıs 2007). Farklı Ülkelerde Fen ve Teknoloji Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Programlarının Karşılaştırılması -Farklı Ülkelerden Örnekler. 1. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumunda sunuldu, Bakü, Azerbaycan.
 • Gücüm, B., Atmaca, S. (2007). İlköğretim II. Kademe Fen ve Teknoloji Ders Kitapları Hakkında Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Görüşleri 1.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu'nda sunuldu.Bakü, Azerbaycan.
 • Atmaca, S. ve Gürkan, T. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etkin Öğrenme Yaklaşımı Konusundaki Bilgi ve Becerilerinin Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu'nda sunuldu. Bakü, Azerbaycan.
 • Atmaca, S. ve Aslan F. (19-21 Nisan 2006). Proje Tabanlı Öğrenmede Bitki Kulübü Örneği. VI. Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Konferansında sunuldu, Gazimağusa, K.K.T.C.
 • Göksu, H. ve Atmaca, S. (2018). Öğretmenlerin ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Eğitim Uygulamalarına Yönelik Tutumları / The Attitudes of the Teachers and Education Faculty Students towards Mobile Education Applications. 1st International Conference on Perspectives for Future Education (ICOPFE 2018). 2-4 May 2018, Kyrenia, North Cyprus.
 • Sınay, N. ve Atmaca, S. (2018). Su Elçileri Projesi Kapsamında Medya Okuryazarlığı. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 16-17 Kasım 2018. Ankara, Türkiye
 • Babadogan, M.C., Ergene, T., Atik, G., Atmaca, S., Ozturk, M. (2018). Su elçileri eğitimi ve farkındalığının Artırılması modül programının geliştirilmesi 6. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Kongresi, EPOK, 11-13Ekim.2018. Kars, Türkiye.
 • Göksu, H. ve Atmaca, S. (2018). Öğretmenlerin ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Eğitim Uygulamalarına Yönelik Tutumları / The Attitudes of the Teachers and Education Faculty Students towards Mobile Education Applications. 1st International Conference on Perspectives for Future Education (ICOPFE 2018). 2-4 May 2018, Kyrenia, North Cyprus.
 • Babadogan, M.C., Atik, G., Atmaca, S., Ergene, T., Ozcelik, T., Ozturk, M., Sen, M., Topkaya, N., Janevski, V. (2017). SIROMA Projesi Izleme Degerlendirme Calısması/ The Monitoring Evaluation Study of the SIROMA Project. 5. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Kongresi, EPOK, 26-28. Ekim 2017.
 • 5th International Conference on Curriculum and Instruction, ICCI, 26-28th October 2017. Muğla, Türkiye.
 • Babadogan, M.C., Atik, G., Atmaca, S., Ergene, T., Ozcelik, T., Ozturk, M., Sen, M., Topkaya, N., Janevski, V. (2017). SIROMA Projesi Ders Dısı Etkinlik Programının ve Materyallerinin Gelistirilmesi/ The Development of Extra-Curricular Activity Program and Materials of the SIROMA Project. 5. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Kongresi, EPOK, 26-28. Ekim 2017. 5th International Conference on Curriculum and Instruction, ICCI, 26-28th October 2017. Muğla, Türkiye.
 • Gökmen, A. ve Atmaca, S. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilim Şenlikleri Hakkındaki Görüşlerinin ve Mesleki Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi: KKTC-Türkiye Örneği. 2. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi(CICER15), 3-6 Aralık. Girne, KKTC.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • 8. Bölüm: Derslik Dışı Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları. Öğrenme - Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri. (Arş. Gör. Ahmet Gökmen ile birlikte). Editörler: Gülay EKİCİ, Meral GÜVEN, Pegem A, 2013.
 • i. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Science and life for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • ii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Science and life for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • iii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: İlkokul öğretmen el kitabı [Science and life for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • iv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: İlkokul öğrenci el kitabı [Science and life for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • v. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: Ortaokul öğretmen el kitabı [Science and life for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • vi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: Ortaokul öğrenci el kitabı [Science and life for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • vii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Safety life for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • viii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Safety life for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • ix. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: İlkokul öğretmen el kitabı [Safety life for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • x. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: İlkokul öğrenci el kitabı [Safety life for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • xi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: Ortaokul öğretmen el kitabı [Safety life for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • xii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: Ortaokul öğrenci el kitabı [Safety life for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • xiii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Healty life for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • xiv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Healty life for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • xv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: İlkokul öğretmen el kitabı [Healty life for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • xvi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: İlkokul öğrenci el kitabı [Healty life for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • xvii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: Ortaokul öğretmen el kitabı [Healty life for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • xviii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: Ortaokul öğrenci el kitabı [Healty life for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • xix. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Art for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • xx. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Art for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • xxi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: İlkokul öğretmen el kitabı [Art for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • xxii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: İlkokul öğrenci el kitabı [Art for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • xxiii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: Ortaokul öğretmen el kitabı [Art for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • xxiv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: Ortaokul öğrenci el kitabı [Art for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • xxv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Social life for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • xxvi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Social life for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • xxvii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: İlkokul öğretmen el kitabı [Social life for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • xxviii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: İlkokul öğrenci el kitabı [Social life for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • xxix. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: Ortaokul öğretmen el kitabı [Social life for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • xxx. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: Ortaokul öğrenci el kitabı [Social life for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • xxxi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Sport for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • xxxii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Sport for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • xxxiii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: İlkokul öğretmen el kitabı [Sport for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • xxxiv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: İlkokul öğrenci el kitabı [Sport for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • xxxv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: Ortaokul öğretmen el kitabı [Sport for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • xxxvi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: Ortaokul öğrenci el kitabı [Sport for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • i. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Science and life for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • ii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Science and life for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • iii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: İlkokul öğretmen el kitabı [Science and life for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • iv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: İlkokul öğrenci el kitabı [Science and life for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • v. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: Ortaokul öğretmen el kitabı [Science and life for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • vi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için bilim ve yaşam: Ortaokul öğrenci el kitabı [Science and life for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • vii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Safety life for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • viii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Safety life for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • ix. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: İlkokul öğretmen el kitabı [Safety life for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • x. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: İlkokul öğrenci el kitabı [Safety life for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • xi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: Ortaokul öğretmen el kitabı [Safety life for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • xii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için güvenli yaşam: Ortaokul öğrenci el kitabı [Safety life for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • xiii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Healty life for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • xiv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Healty life for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • xv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: İlkokul öğretmen el kitabı [Healty life for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • xvi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: İlkokul öğrenci el kitabı [Healty life for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • xvii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: Ortaokul öğretmen el kitabı [Healty life for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • xviii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sağlıklı yaşam: Ortaokul öğrenci el kitabı [Healty life for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • xix. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Art for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • xx. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Art for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • xxi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: İlkokul öğretmen el kitabı [Art for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • xxii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: İlkokul öğrenci el kitabı [Art for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • xxiii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: Ortaokul öğretmen el kitabı [Art for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • xxiv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sanat: Ortaokul öğrenci el kitabı [Art for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • xxv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Social life for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • xxvi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Social life for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • xxvii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: İlkokul öğretmen el kitabı [Social life for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • xxviii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: İlkokul öğrenci el kitabı [Social life for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • xxix. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: Ortaokul öğretmen el kitabı [Social life for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • xxx. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için sosyal yaşam: Ortaokul öğrenci el kitabı [Social life for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1
 • xxxi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: Okul öncesi öğretmen el kitabı [Sport for each of us: Preschool teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6575, ISBN 978-975-11-4466-9
 • xxxii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: Okul öncesi öğrenci el kitabı [Sport for each of us: Preschool student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6576, ISBN 978-975-11-4467-6
 • xxxiii. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: İlkokul öğretmen el kitabı [Sport for each of us: Primary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6577, ISBN 978-975-11-4464-5
 • xxxiv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: İlkokul öğrenci el kitabı [Sport for each of us: Primary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6578, ISBN 978-975-11-4465-2
 • xxxv. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: Ortaokul öğretmen el kitabı [Sport for each of us: Secondary school teacher handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6579, ISBN 978-975-11-4463-8
 • xxxvi. Atmaca, S., Chera, I., Atik, G., Babadoğan, M. C., Blyth, R. S., Ergene, T., Hosta, M., Janevski, V., Kovacs, M., Osochovska, M. R. B., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Tirca, A. L., & Topkaya, N. (2017). Her birimiz için spor: Ortaokul öğrenci el kitabı [Sport for each of us: Secondary school student handbook]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 6580, ISBN 978-975-11-4462-1

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Gökmen, A. ve Atmaca, S. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilim Şenlikleri Hakkındaki Görüşlerinin ve Mesleki Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi: KKTC-Türkiye Örneği. 2. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi(CICER15), 3-6 Aralık. Girne, KKTC.
 • Atmaca, S. (2010). Derslik Dışı Öğrenme Ortamlarında Yaratıcı Dramayla Fen ve Teknoloji Programı. Çağdaş Drama Derneği II. Proje Günleri, 05-06 Haziran. Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesi, ATAUM.
 • Atmaca, S. ve Nurlu, G. (2010). Yeni Hayatlara Dokunuyoruz! Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı 2010 (HÜ - ArGePP'10). 10-11 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Poster)
 • Atmaca, S. ve Nurlu, G. (2010). Yeni Hayat. Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı 2010 (HÜ - ArGePP'10). 10-11 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Bildiri)
 • Atmaca, S. ve Kaptan, F. (2010). Bilim Tabu (Eğitsel Oyun). Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı 2010 (HÜ - ArGePP'10). 10-11 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Poster).
 • Nurlu, G., Atmaca, S. (2010). Sosyal Sorumlu Hekimler. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (HÜTBAT), III. Bilim Günleri, Tıp Fakültesi Öğrencileri Çalıştayı. 16-18 Nisan, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara.
 • Atmaca, S., Aslan, F. ve Doğan, C. D. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Derinlemesine Öğrenme Yaklaşımını Benimseme Düzeylerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Çalışma. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (1-3 Ekim) İzmir.
 • Atmaca, S., Diliçıkık U., Doral, M.N. (2009). İlköğretim Öğrencileri İçin Doğa Eğitimi Gezilerinde Kaza Olasılıkları ve Çözüm Önerileri. 5. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu (13-14 Kasım), Ankara.
 • Atmaca, S., Kaptan,F. (2009). İlköğretim Ders Kitaplarını İnceleme Listesi ile Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının İncelenmesi (7. sınıf, İnsan ve Çevre Ünitesi Örneği). Özel Arı Okullarının 25. Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar adlı AR-GE Konferanslarında sunuldu. 14 Mart 2009.
 • Atmaca, S., Kaptan, F. ve Aslan, F. (2007). 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğuna İlişkin Bir İnceleme. I.Ulusal İlköğretim Kongresinde sunuldu Hacettepe Üniversitesi (15-17 Kasım).
 • Aslan, F., ve Atmaca, S. (2007). Tylerın Hedef Dayanaklı Eğitim Programı Yaklaşımının Dizgeli Eğitime Göre Hazırlanan Materyal Kullanımıyla Erişiye Etkisi. 1. Bahar Sempozyumunda Sunuldu, İ.D.V. Özel Bilkent İÖO. Ankara.
 • Önal, İ., Kaptan, F., Kıray, A. ve Atmaca, S. (2006). Fen ve Teknoloji Programında Yapılandırmacılık Yaklaşımına Uygun Etkinlik Geliştirme. 7. Uluslar Arası Fen ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunuldu (7-9 Eylül) Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Atmaca, S. (2005). Etkin Öğrenme Yaklaşımında Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri. I.Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 18 Kasım: Proje Tabanlı Öğrenme.
 • Kaptan, F., Aslan, F. ve Atmaca, S. (2002). Problem Çözme Yönteminin Kalıcılığa ve Öğrencilerin Erişi Düzeyine Etkisi V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül).
 • Babadogan, M.C., Atik, G., Atmaca, S., Ergene, T., Ozcelik, T., Ozturk, M., Sen, M., Topkaya, N., Janevski, V. (2017). SIROMA Projesi Izleme Degerlendirme Calısması/ The Monitoring Evaluation Study of the SIROMA Project. 5. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Kongresi, EPOK, 26-28. Ekim 2017.
 • 5th International Conference on Curriculum and Instruction, ICCI, 26-28th October 2017. Muğla, Türkiye.
 • Babadogan, M.C., Atik, G., Atmaca, S., Ergene, T., Ozcelik, T., Ozturk, M., Sen, M., Topkaya, N., Janevski, V. (2017). SIROMA Projesi Ders Dısı Etkinlik Programının ve Materyallerinin Gelistirilmesi/ The Development of Extra-Curricular Activity Program and Materials of the SIROMA Project. 5. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Kongresi, EPOK, 26-28. Ekim 2017. 5th International Conference on Curriculum and Instruction, ICCI, 26-28th October 2017. Muğla, Türkiye.

Diğer yayınlar

 • Gökmen, A., Atmaca, S. ve Akpınar, P. (2012). İklim Değişikliği Tren İstasyonu Öğrenci Posteri. Poster Bildiri. 9. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 31 Mart 2012. İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Atmaca, S. Gökmen, A. ve Akpınar, P. (2012). İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Kazandırma Hizmet İçi Eğitim Programı. Sözlü Sunu. 9. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 31 Mart 2012. İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Keskinel, N., Gökçekuş, Ö. ve Atmaca, S. (2016). KKTCde Okul Öncesi Eğitimi Alanında Drama Çalışmalarının Gelişimi adlı poster bildiri. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi- Eskişehir. (UDEMKO 2016).
 • Gökçekuş, Ö., Keskinel, N., ve Atmaca, S. (2016). Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: KKTC Örneği. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI-exp, SSCI, Arts and Humanities)

 • Kayhan, H. & Mohammadzadeh, B. & Atmaca, S. (2017). The use of fables in science laboratory. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8):4471-4480.
 • ISSN: 1305-8223 (online) 1305-8215 (print) 2017 13(8):4471-4480
 • DOI: 10.12973/eurasia.2017.00941a

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Projeler

 • Biyoloji Atölyeleri Lideri
 • TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, Herkes İçin, Her Yerde Bilim: Ankara Bilim Şenliği (AnkaBilŞen) Mayıs 2015
 • Danışman (senior advisor/senior consultant)
 • Küçük Turuncu Damla Finansal okur-yazarlık projesi, (Orange Drops Financial Literacy Educational Project: It is the first and only financial literacy Project for children and teacher of Turkey). REC Türkiye ve ING Bank işbirliğinde İlkokul 3. ve 4. Sınıflarda davranış değişikliği yaratma projesi. 2012
 • Danışman (senior advisor/senior consultant) ve Eğitmen (Instructor)
 • Vakit Yok; kaybetmeden harekete geç projesi REC Türkiye ve Akbank işbirliğinde Türkiyede iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma amacıyla 2010 yılında başlatıldı. Akbank şubelerinden çalışanların gönüllülük programı çerçevesinde eğitmen olarak yetiştirilmesini kapsıyor. Bu eğitimleri alan Akbank gönüllüleri ilgili alanlarda bulunan ilköğretim okullarında iklim değişikliği konusunda genel bilinçlendirme amaçlı seminer dersleri veriyor. (Proje bütçesi 133.854 euro)
 • Projenin eğitim programlarının hazırlanılmasında Program geliştirme uzmanı, danışman ve eğitmen eğitimi programlarının uygulanmasında eğitimci olarak yer almıştır.
 • Danışman (senior advisor/senior consultant) ve Eğitmen (Instructor)
 • Gökyüzü Tırı Projesi (Yarın Hava Nasıl Olacak?) What will the Weather be like Tomorrow? Project)
 • İklim değişikliği konusunda 21 ilde küçük gruplarla yapılacak çalışmalarla amaçlanan, gençlerde bilinç arttırımı ardından gençlerin bu konuda projeler yaratması.
 • Proje genel amaçları, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği sorununa gençlerin de çözüm üretebileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve düşük karbonlu bir gelecek için kendilerine düşen sorumluluklara dikkat çekmek adına ortam yaratmak. Ağustos-Aralık 2010)
 • Bu proje, Chartered Institute of Public Relations (CIPR) tarafından Excellence Awards (Mükemmellik Ödülü) ödülüne layık görülmüştür.
 • Danışman (senior advisor/senior consultant)
 • Climate Change Exhibition: American Museum of Natural Historynin iklim değişikliği Türkiye sergisinde eğitici eğitimi gündeminin geliştirilmesinde kıdemli danışman olarak görev almıştır. REC Türkiye ofisi.
 • Eğitmen (Instructor)
 • TÜBİTAK,Bilim ve Toplum Dai. Bşk., Ekoloji Temelli Doğa Eğitimleri, 112B089 kodlu Ekolojik Ayakizi Projesi, Öğrt. Gör. Dr. Sevilay Atmaca, 12 ay, (Bütçe: 120.000 TL), 2012.
 • Eğitmen (Instructor)
 • TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Dai. Başkanlığı, 4004 kodlu Doğa eğitimleri ve Bilim Okulu projeleri, Arş. Gör. Sevilay Atmaca, Toprak Bilim Okulu 24 ay. (Bütçe: 120.000 TL), 2011.
 • Yaratıcı Drama Eğitmeni
 • TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Dai. Bşk., Ekoloji Temelli Doğa Eğitimleri, Arş. Gör. Sevilay Atmaca
 • (Kastamonu 2007, 2009, 2010; Hatay 2008, Kemaliye 2011).
 • Türk Kültürüne Uyumlama (program adaptation), danışman ve eğitmen
 • Yeşil Kutu (Green Pack Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim. Environmental Education Material for sustainable development) A toolkit for teachers of environmentally themed subjects, the Green Packs interactive, multi-media presentation makes it a lively source of information for anyone interested in environmental challenges. Project of Environmental Education Capacity Building Programme Department of REC (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe). (2004-2012).
 • Türk Kültürüne Uyumlama (program adaptation)
 • Leylek Eğitim Projesi ( Storks Education Project) Storks in Turkey will take active part to protect the teachers and students to develop a sustainable training program.
 • Kıdemli Uzman
 • Avrupa Birliği Projesi. Su Elçileri (Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi). Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye finansmanı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü ve WYG Türkiye sorumluluğunda işbirliği ile yürütülmektedir (Bütçe: 2.349.000 Avro). (Mart 2017- Mayıs 2018).
 • Kıdemli Uzman
 • Avrupa Birliği Projesi. SİROMA (Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu. TC Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde WYG Türkiye sorumluluğunda (Bütçe: 38.000.000 Avro). (Aralık 2016-Kasım 2017).
 • Akademik Danışman Bölüm yazarı
 • KKTC-MEB, Talim Terbiye Dairesi ve Doğuakdeniz Üniversitesi İşbirliğinde Temel Eğitimi Geliştirme Projesi. Fen ve Teknoloji dersi kitapları yazımı 4-8. Sınıflar. (2013-2017).
 • Araştırmacı-Kıdemli Uzman
 • Türkiye Cumhuriyeti, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma Ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Projesi. Proje Adı: Hep İleride Geleceğin Zirvesinde: Çocuk Üniversitesi. (Bütçe: 335.000 TL) (Mart 2019-Mart 2020).
 • Kıdemli Uzman
 • Avrupa Birliği Projesi. Su Elçileri (Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi). Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye finansmanı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü ve WYG Türkiye sorumluluğunda işbirliği ile yürütülmektedir (Bütçe: 2.349.000 Avro). (Mart 2017- Mayıs 2018).
 • Kıdemli Uzman
 • Avrupa Birliği Projesi. SİROMA (Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu. TC Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde WYG Türkiye sorumluluğunda (Bütçe: 38.000.000 Avro). (Aralık 2016-Kasım 2017).
 • Akademik Danışman Bölüm yazarı
 • KKTC-MEB, Talim Terbiye Dairesi ve Doğuakdeniz Üniversitesi İşbirliğinde Temel Eğitimi Geliştirme Projesi. Fen ve Teknoloji dersi kitapları yazımı 4-8. Sınıflar. (2013-2017).

Ödüller

 • Vakit Yok; Kaybetmeden Harekete Geç projesi REC Türkiye ve Akbank işbirliğinde Chartered Institute of Public Relations (CIPR) tarafından Excellence Awards (Mükemmellik Ödülü)