• UKÜ Online
Akademik

You are here

Eğitim Fakültesi

“Bir kuruluşun sahip olduğu, ‘yeri doldurulamaz tek sermaye’, insanların bilgi ve yeteneğidir”

Andrew Carnegie

Eğitim, insanoğlunun hayatının en temel uğraşısıdır. Aslında, eğitilen ikinci şahıs gibi görünse de insan bizzat kendisine hizmet etmektedir. Eğiten, doğrudan doğruya kendi geleceğini inşa etmektedir. Bunu bazen farkına vararak, iradî olarak yaparken çoğu zaman da farkına varmadan yapar. Mesela anne-babalar, çocuklarını normalde eğitmezler ama bütün çocuklar anne-babalarını idol olarak alırlar ve onlar gibi olmaya çalışırlar. Toplumun bütünü için de aynısı geçerlidir. Belli bölgedeki davranış kalıpları, hiçbir kurumsal yapıda aktarılmamış olsa da, o bölge bireylerinde tekrar edilegeldiğini görürüz. Bazı toplumların çalışkan olduklarını, bazılarının disiplinli olduklarını söylememiz bundandır. Bu yüzden, bir insan davranışı sadece kendini bağlamaz; çevresine karşı da sorumluluğu vardır. Kısaca bir insanın eğitimi, hem kendisinin hem de çevresinin eğitimi veya inşası anlamına gelmektedir. Bu sebeple eğitim, insanların tahmininin de üstünde önemlidir.

Ancak toplumlarda eğitim, özellikle kurumsal eğitim, bu şekilde algılanmamaktadır. Hem etken konumda hem de edilgen konumda yer alanlar, bu sürecin kendisinin dışında bir etkinlik olarak algılamaktadır. Başka bir ifadeyle eğitim, ya başkalarının çocuklarını eğitmek veya herhangi bir “iş”i yapıyor olmaktan öteye anlam kazanmıyor. İnsanoğlu kendisini eğittiği sürece, daha kuvvetli bir eğitim aldığı sürece, sadece ama sadece kendisinin hem yakın hem de uzak geleceğini de güçlendireceğini bilmelidir; başkasına ait bir iş yapıyor olduğunu değil. İşte o zaman kendisi bile farkına varmadan hem kendisinin eğitimi kaliteli olur, hem de güçlü bir toplumun parçası haline gelir.

Üniversitemiz bu anlayışlar doğrultusunda, Yunus Emre’nin de dediği gibi, kendini bilmek sürecinde, eğitim ilkelerinin gösterdiği yolda hem teorik hem de uygulamalı olarak her türlü imkânı öğrencilerine sunmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde iyi bir ortam, güzel çevre şartları ve kadromuzla en iyi şekilde ‘kendini bilmek’ adına gerekenler yapılmaktadır, yapılacaktır.