• UKÜ Online
Akademik

You are here

Eczacılık Fakültesi

HAKKINDA

Tarihçesi ve Gelişimi

Fakültemiz , 2011-2012 Eğitim yılında 5 yıllık Eczacılık Eğitimi ile Eğitim-Öğretim yılına başlamış ve ilk öğrencilerimiz  Fakültemize bu Eğitim yılında gelmişlerdir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen bu süre içinde öğrencilerimizin sayısı  hızla artmış, dünyanın her tarafından öğrencilerimiz olmuştur. Bu olumlu gelişme hızla ve MPharm bölümünün yanında açılan PharmD programımız ile devam etmektedir.
 

Misyonu ve vizyonu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin temel misyonu, en yeni bilimsel gelişmeleri takip ederek, bilgi üreten, bu bilgi ışığında eğitim veren,  yerel ve uluslararası kurumlar ve ilaç endüstrisi ile işbirliği içersinde  topluma katkı sağlayan bir Fakülte olmaktır. UKÜ Eczacılık Fakültesi, eğitimde kaliteyi en üst düzeyde tutma gayesinde olup, yönetimde ve insan ilişkilerinde demokratik ve laik, yeterli akademik kadroya sahip, bilimselliği ön planda tutan, her bireye eşit yaklaşım yönetimine sahip bir ortam sunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile iş birliği içerisinde, bilimsel araştırmalara katkı sağlayan, yeniliklere açık, etik değerlere bağlı, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek katkıda bulunan, eleştirel düşünce yapısına sahip, toplum sağlığı ve bilincini en önde tutarak, sosyal sorumluluk bilincine sahip eczacılar yetiştiren, kaliteli eğitim kadrosu ile eğitim, öğretim ve bilimsel gelişim alanında önder bir fakülte olmaktır. 

 

Eğitim İmkanları

Eczacılık Fakültemizde 5 yıllık MPharm ve 6 yıllık PharmD programları sunulmaktadır. Özellikle yabancı öğrencilerimizin tercih ettiği PharmD programı, ilk 5 yıl MPharm programı ile paralel giderken, 6. Yılında ağılıklı olarak uygulama ve staj içeren derslerin var olduğu bir programdır. Pharmacy Council of Nigeria (Nijerya Eczacılık Konseyi)’nden akreditasyon almış olan programımız ingilizce eğitim verirken, teorik dersler yanında laboratuvar çalışmalarına da ağırlık vermektedir. Lisans eğitiminin yanısıra önümüzdeki dönemlerde tezli Pharmacognosy ve Pharmaceutical Technology yüksek lisans programlarının da Fakültemiz bünyesinde açılması planlanmaktadır. Uzman eğitim kadromuz tarafından sunulan derslere ek olarak öğrencilerimiz bu eğitim kadrosu denetiminde son yıllarında birer mezuniyet projesi hazırlayarak tercih ettikleri dallara yoğunlaşma fırsatı da yakalamaktadırlar.  

Son güncelleme: 25-01-2018