• UKÜ Online
Akademik

Dekanımızdan

Fakültemiz , 2011-2012 Eğitim yılında 5 yıllık Eczacılık Eğitimi ile Eğitim-Öğretim yılına başlamış ve ilk öğrencilerimiz  Fakültemize bu Eğitim yılında gelmişlerdir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen yaklaşık 4 yıllık süre içinde öğrencilerimizin sayısı  hızla artmış, dünyanın her tarafından öğrencilerimiz olmuştur. Bu olumlu gelişme hızla devam etmektedir.
Fakültemiz bir Eğitim-Öğretim kurumu olarak, yetiştirmekle yükümlü bulunduğumuz öğrencilerimize  Eczacılık alanında en iyi ve  en  kaliteli eğitimi sunma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluğu birlikte taşıdığımız öğretim üyesi  ve elemanları kadromuz ile hep birlikte görev aşkı ile çalışmaktayız. Yetiştireceğimiz eczacılar, ilâcın üretiminden hastaya ulaşıncaya kadar her aşamada sorumlu ve yetkili  bireyler olacaktır. Bu nedenle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hem eğitim, hem de bilimsel gelişme yönünde “Kıbrıs”da öncü konuma ulaşmayı, eğitime ve bilime katkı sağlama bakımından  en ileri fakültelerden birisi olmayı hedeflemiştir. Fakültemizin, aynı zamanda üniversitemizin   bilime ve teknolojiye katkı sağlaması yönünde  sorumluluğunun farkındayız. Bu sorumlulukları bizimle paylaşan Fakültemiz çalışanlarının verdikleri güç, sarfettikleri  çaba hedeflediğimiz eğitim ve bilimsel gelişmenin en önemli  unsurunu oluşturmaktadır.

Üniversite Yönetimimiz de Eczacılık Fakültemizin kaliteli ve çağdaş eğitim verme yönündeki çabasını şiddetle desteklemektedir. Bunu yeni kurulmakta olan laboratuvarlarımız ve dersliklerimizle görmekteyiz. Bir kurumu yücelten en büyük değer, o kuruma sahip çıkanların gösterecekleri çalışma azmidir. Bu azim  çalıştığımız arkadaşlarımızda mevcuttur. Birlikte sahiplendiğimiz bu kurumu geliştirme konusunda hepimize sorumluluk düşmektedir ve bizler bunun farkındayız. Bunun için hepimiz Fakültemizin geleceğine olumlu katkılar sağlayacak girişimleri hep birlikte yönlendiriyoruz. Ulusal ve uluslararası bilim dünyası ve eczacılık fakülteleri ile işbirliğine ayrıca önem verilmektedir. Bu arada CİUPSA ( Cyprus İnternational Univertsity Pharmacy  Students Association) ismindeki öğrenci birliğimiz okulumuz, fakültemiz ve ülkemizi EPSA (European Pharmaceutical Students Association) üyesi olarak, konferanslar ve toplantılarda başarı ile temsil etmektedirler. Bunun yanında fakültemiz öğrencileri TEBGK (Türkiye Eczacılar Birliği  Gençlik Komisyonu ) üyesi olup, fakültemiz ve üniversitemizi Türkiye’deki kongre ve toplantılarda başarı ile  temsil etmektedirler. Öğrencilerimizle yeniliklere açık, bilimsel gelişmelere duyarlı, kültürlü, donanımlı, araştırıcı, sorgulayıcı ve üretici eczacı yetiştirmeyi de başlıca  hedeflerimiz arasına almış bulunuyoruz. Eczacılık eğitiminde, ilaç sanayiinde ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleyerek çağdaş bir Eczacılık Fakültesi olma yönündeki gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz.

Öğrencilerimize kaliteli ve üstün bir eczacılık eğitimi vererek topluma faydalı ve etik kurallara saygılı eczacılar yetiştirmeyi de hedeflemiş bulunuyoruz.

Eczacılık eğitiminde uygulamalı laboratuvar çalışmaları geniş yer tutar. Bu bakımdan eczacılık eğitimi sorumluluk gerektiren bir eğitimdir. Bu eğitimde “hasta-doktor –eczacı”  üçlüsü çok önemlidir. Bu üçlüdeki yerimizi hak ederek alacak öğrenciler yetiştiriyoruz ve yetiştireceğiz. Eczacılık ilâçta hammadde üretiminden ilâcın elde edilmesine kadar geçen bütün aşamalarda görev alma yetkisine sahip tek meslek grubudur. Bu nedenle ilâç üretim yetkisi sadece eczacıya aittir. Bu meslek için gerekli bütün bilgi ve beceri donanımına sahip öğrenci/eczacı  yetiştirmek başlıca görevimizdir. Mezun olacak öğrencilerimiz etik bir meslek anlayışı ile, insan sağlığı yönünde laik ve demokratik ilkelere bağlı olarak hizmet vereceklerdir. Bu bakımdan öğrencilerimize güveniyoruz.

Bütün öğrencilerimi saygı ve sevgi ile selamlarım.

Prof. Dr. Zehra Günay SARIYAR
DEKAN