• UKÜ Online

Eğitimin İçeriği

Üniversitemizde Eczacılık Eğitimi 5 yıldır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Fakültemiz bir eğitim kurumu olarak, yetiştirmekle yükümlü bulunduğu öğrencilerimize Eczacılık alanında en iyi ve en kaliteli eğitim verme sorumluluğunu taşımaktadır. Yetiştireceğimiz eczacılar, ilacın üretiminden hastaya ulaşıncaya kadar her aşamada sorumlu ve yetkili bireyler olacaktır. Fakültemiz zengin ve nitelikli bir öğretim kadrosuna, gelişmiş ve donanımlı laboratuvar cihazlarına sahiptir. Amacımız multidisipliner bir eğitim anlayışı ile öğrencilerimizi yetiştirmek ve Eczacılık mesleğine Serbest eczane, Hastane eczacılığı, Endüstri ve Kamu eczacısı olarak sunmaktır. Hedefimiz tek tip eczacı değil araştırma, sorgulama, değerlendirme, gelişme-geliştirme, mesleği ve yaşadığı toplum için en iyiyi hedefleme ve buna katılma yeterliliğine sahip eczacıları topluma kazandırmaktır. . Bunlar Eczacılık Fakültemizde öğrencilerine sunduğu, donanımlı, yenilikçi, araştırmacı ve bu bağlamda öğrencilerinin öneminin farkında olan öğretim elemanları ile sağlanacaktır. Yüksek teknolojik donanım ve olanağın akademisyenlerimize ve öğrencilerimize sunulduğu laboratuvarlarımızda ilaç teknolojilerinin yanı sıra, her biri alanında uzman olan öğretim üyelerinin projelerinin sürdürüleceği ve öğrencileri ile paylaşarak geliştirileceği bir eğitim ile sağlanacaktır. Fakültemizde eğitim gören Türk ve KKTC’li öğrenciler yanında diğer ülkelerden gelen öğrencilerimizin de kendi ülkelerinin Eczacılık mevzuatlarını öğrenmeleri de eğitim programlarımızla sağlanacaktır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Eczacılık Fakültesi’nden mezun olanlar ilaç sektörünün ihtiyacı olan patent, etkin madde, formülasyon geliştirme, klinik araştırmalar, iyileştirme, yeni ürün stabilite ve teknoloji alanlarında görev alabilirler. Hazırlanan ürünlerin saptanan kriterlere uygunluğundan, fiziksel-kimyasal, mikrobiyolojik kontrollerini içeren kalite kontrolde, losyon, süspansiyon, tablet, kapsül gibi preparatların üretilmesinde, klinik çalışmaların koordinasyonunu yürüten medikalde, ilaç ruhsatlandırmada, hasta ve hasta yakınını bilgilendiren eczacılar olarak satışta, toplumun sağlık bilincini yükseltmek üzere pazarlamada, uluslararası ortamlarda ingilizcenin önem kazandığı klinik araştırma ünitelerinde, Hastane veya bireysel eczane eczacısı olarak, Adli tıp, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü gibi resmi kurumlarda, danışman olarak halkın yanıbaşında, Ecza depolarında mesul müdür veya satış pazarlama sorumlusu olarak, analiz-sentez ve eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak akademik hayatta yerlerini alabilirler.

Kısaca Eczacılık Bölümü

Eczacılık Fakültesi, Eczacılık mesleğinin dünyadaki gelişimine paralel olarak insan ve sağlık tutkusunu barındıran, ilacın hikayesinde yer almak isteyen eczacıları dinamik ve analitik bir yöntemle geleceğe hazırlamaktadır. Uygulanan ders programları, eczane, hastane ve endüstri stajları, ilk yıldan itibaren öğrencinin dahil edildiği projelerle sürdürülen akademik gelişim, mezuniyet projesi ile ileri taşınmaktadır. Sonuç; çok yönlü, idealist ve mesleğinin her boyutunu tanıyarak yetişmiş genç eczacıların sağlık sektöründeki interaktif rollerinin uluslararası arenaya taşınması olacaktır.

Araştırma ve Uygulamalar

Eczacılık Fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının Eczacılığın farklı alanlarında pek çok deneyimleri ve yayınları bulunmaktadır. Bu araştırmacıların potansiyelleri öğrencilerimize de yansımaktadır. Nitekim öğrencilerimizde zaman zaman sigaranın zararları, akıllı ilaç kullanımı gibi konularda çalışmalar, sunumlar ve yayınlar yapmaktadırlar. Bu deneyimler öğrencilerimizin gerek eczanedeki ve gerekse ilaç üretim tesislerindeki staj çalışmalarına yansıyacak ve deneyimli birer eleman olmalarında yararlı olacaktır.

Kısa Sözler…

Prof. Dr. Murat ŞUMNU , Öğretim Üyesi

İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili ve bu nedenle yemin edilerek yerine getirilen kutsal bir meslek olan eczacılık, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze değin sürekli değişimler geçirmiştir. Bu özellikleri ve etik davranma zorunluluğu eczacılığı en güvenilir meslekler arasında yer almasını sağlamaktadır. Konusunda oldukça deneyimli ögretim üyelerimizle ve öğrencilerini günümüzün şartlarına göre değil geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendiren bakış açımızla eğitim almak için sizleri aramızda görmek istiyoruz. Geleceğin eczacılığına bizimle hazırlanın.

Sabiha Bulduk, Eczacılık 5.Sınıf Öğrencisi

Eczacılık; ilaçların üretimini, dağıtımını, geliştirilmesini ve insan vücudundaki etkileşmelerini inceleyen bilim dalıdır. Şahsım adına eczacılık fakültesinde okuduğum ve eczacı olacağım için oldukça mutluyum. Yine olsa yine aynı şeyleri yapar eczacılığı seçerdim. Son olarak hangi bölümü tercih ederseniz edin amacınızı iyi belirleyin ve ona adım adım ulaşın.

Akademik Program

Bölümler