• UKÜ Online
Akademik

You are here

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi sağlık alanında eğitim veren bir fakültedir. Bu fakülte bir eğitim kurumu olarak, yetiştirdiği öğrencilerinin sağlıklı toplum hedefine ulaşması için en iyi ve en kaliteli eğitimi vermekle yükümlüdür. Yetiştirdiğimiz eczacılar ilacın üretiminden hastaya ulaşıncaya kadar her aşamasında sorumlu ve yetkili bireyler olacaktır. Bu bakımdan Eczacılık Fakültesinin amacı, güvenli ve etkili ilaç kullanımı ve üretimi konusunda yeterli bilgiye ve donanıma sahip, araştırıcı ve uygulayıcı eczacıları topluma kazandırmaktır. Öğrencilerimiz multidisipliner anlayışla bireysel olmanın yanı sıra, ekip çalışmalarına da entegre olabilen, laboratuvar uygulamaları ve staj eğitimleri ile yetişen, bilimsel araştırmalara katılan, “eczacının hasta tedavisindeki yerini ve önemini” iyi bilen kişiler olarak toplum sağlığındaki yerlerini alacaklardır. Bu açıdan fakültemiz hem eğitim, hem de bilimsel gelişme yönünde “Kıbrıs”da öncü konuma yerleşmeyi, eğitime ve bilime katkı sağlama bakımından en ileri fakültelerden biri olmayı hedeflemiştir. Sağlık önemli ve evrensel bir kavramdır. Birçok yabancı ülkeden gelen öğrencilerimiz mezun olduklarında bu dünyada sağlık alanında vazgeçilmez yerlerini alacaklardır.