• UKÜ Online
Yönetim Bilişim Sistemleri

Müfredat (Tezli)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
YBIS5X1 ALAN SEÇMELİ 3 3 -
YBIS5X2 ALAN SEÇMELİ 3 3 -
YBIS5X3 ALAN SEÇMELİ 3 3 -
YBIS590 SEMİNER Kredisiz 0 -
YBIS523 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3 3 -
İkinci Dönem
YBIS500 TEZ Kredisiz 0 -
YBIS5X4 ALAN SEÇMELİ 3 3 -
YBIS5X5 ALAN SEÇMELİ 3 3 -
UYBL503 BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMALARI: ÖRGÜTSEL PERSPEKTİFLER 3 3 -
Seçmeli Dersler
MAN512 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 3 -
YBIS532 PAZAR STRATEJİLERİ 3 3 -
YBIS553 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ 3 3 -
MAN527 YÖNETİM DÜŞÜNCESİ TARİHİ 3 3 -
YBIS550 PROJE AND RİSK YÖNETİMİ 3 3 -
YBIS566 E-DEVLET ÇALIŞMALARI 3 3 -
MAN556 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 3 3 -
YBIS513 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 3 -
YBIS554 STRATEJİK YÖNETİM 3 3 -
MAN540 MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ 3 3 -
ISM558 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 3 3 -
ILMC503 MESAJ TASARIMI VE MEDYA YÖNETİMİ 3 3 -
YBIS521 İŞLETME EKONOMİSİ 3 3 -
Son güncelleme: 05-02-2018