• UKÜ Online
Uluslararası İlişkiler

Müfredat (Tezli)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
INR501 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMI 3 3 -
INR5X1 SEÇMELİ 3 3 -
INR5X2 SEÇMELİ 3 3 -
INR5X3 SEÇMELİ 3 3 -
İkinci Dönem
INR503 ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI 3 3 -
INR590 SEMİNER Kredisiz 3 -
INR5X4 SEÇMELİ 3 3 -
INR5X5 SEÇMELİ 3 3 -
Üçüncü Dönem
INR500 TEZ Kredisiz 0 -
Seçmeli Dersler
INR504 EVRENSEL TARİH 3 3 -
INR502 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ 3 3 -
INR505 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3 3 -
INR556 DÜNYA POLİTİKALARINDA ORTA DOĞU 3 3 -
INR546 SİYASET FELSEFESİ 3 3 -
INR548 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE KÜRESELLEŞME 3 3 -
INR534 GÜNCEL DÜNYA OLAYLARI 3 3 -
INR503 ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI 3 3 -
INR562 POLİTİCS OF PEACE AND CONFLİCT İN DEEPLY DİVİDED SOCİETİES 3 3 -
INRE104 INTRODUCTION TO WORLD POLITICS Kredisiz 0 -
INR501 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMI 3 3 -
INRE101 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE Kredisiz 0 -
INR535 AVRUPA AKDENİZ POLİTİKALARI 3 3 -
INR560 ORTADOĞU`DA DEMOKRATİKLEŞME VE SİVİL TOPLUM 3 3 -
INR511 GLOBAL POLİTİCS 3 3 -
INR506 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL KONULAR 3 3 -
INR549 TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ 3 3 -
INR525 GLOBALLEŞME VE ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİSİ 3 3 -
INR554 POLİTİCAL IDEOLOGİES 3 3 -
INR544 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ELEŞTİREL KURAMLAR 3 3 -
INR519 DÜNYA KÜLTÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 3 3 -
INRE201 HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS I Kredisiz 0 -
CMS510 NEW COMMUNİCATİON TECHNOLOGİES 3 3 -
INRE202 HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS II Kredisiz 0 -
MAN513 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 3 -
INRE555 KIBRIS SİYASETİ VE KIBRIS SORUNU 3 3 -
CMS531 BİLİM KURGU SİNEMASI VE EDEBİYATI 3 3 -
CMS513 FILM AESTHETICS 3 3 -
INR561 MEDİA AND INTERNATİONAL CONFLİCT 3 3 -
MAN535 TÜKETİCİ DAVRANIŞI 3 3 -
CMS503 MESSAGE DESİGN AND MEDİA MANAGEMENT 3 3 -
MAN512 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 3 -
CMS508 ORGANİZATİONAL COMMUNİCATİON 3 3 -
MAN527 YÖNETİM DÜŞÜNCESİ TARİHİ 3 3 -
MAN508 LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE 3 3 -
MAN540 MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ 3 3 -
MAN532 PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3 3 -
CMS532 MEDYA TARİHİ: METİNLER VE BAĞLAMLAR 3 3 -
MAN509 STRATEGİC MANAGEMENT 3 3 -
MAN558 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 3 3 -
INR209 INTERNATIONAL RELATIONS THEORY I Kredisiz 0 -
INR210 INTERNATIONAL RELATIONS THEORY II Kredisiz 0 -
ILAW331 INTERNATIONAL LAW I Kredisiz 0 -
CMS505 THEORİES OF COMMUNİCATİON 3 3 -
MAN506 OPERATİON MANAGEMENT 3 3 -
BUSN566 ORGANİZATİON BEHAVİOUR 3 3 -
INR446 ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS Kredisiz 0 -
INRE341 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Kredisiz 0 -
ILAW332 INTERNATIONAL LAW II Kredisiz 0 -
MAN521 İŞLETME EKONOMİSİ 3 3 -
MAN556 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 3 3 -
MAN515 RESEARCH METHODS 3 3 -
HOM521 BUSİNESS ECONOMİCS 3 3 -
MAN519 THE LANGUAGE OF SCİENCE AND ARGUMENTATİON 3 3 -
INRE321 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET-I Kredisiz 3 -
Son güncelleme: 05-02-2018