• UKÜ Online
Yüksek Lisans Programları

Uluslararası Bankacılık ve Finans

Program Hakkında

Tüm işletmeler için çok önemli bir yere sahip olan Uluslararası Bankacılılk ve Finans alanında uzmanlaşmak ve/veya kariyer yapmak isteyenlerin başvurabileceği bu programın temel amacı ülkemizdeki kamu ve özel sektör işletmeleri yanısıra farklı dünya ülkelerinde çalışabilecek insan gücü yetiştirebilmektir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Bu programda Para Politikaları ve Merkez Bankasının Rolü, Modern Banlacılık ve Finans Teorisi, Banka Yönertimi dışında  Finans ve Yatırım alanlarının temel konuları ve teorileri uluslararsı açıdan yaklaşılarak öğretilecek ve araştırılacaktır. Programın temel hedefi uluslararası finansal raporlama ve denetim standartlarına hakim, güncel ve çağdaş muhasebe, finans ve yatırım yaklaşımlarını uygulama yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

Her dönem öğrenci en az 2, en fazla 4 ders alabilir. Lisans eğitimlerinde temel muhasebe ve finans derslerini almamış olan öğrenciler muhasebe ve finansman yüksek lisans programına başlamadan önce aşağıda belirtilen bilimsel hazırlık derslerini (kredisiz) başarılı bir şekilde tamamlamaları  (S: Başarılı) gerekmektedir.

ACFN 211 Accounting
ACFN 203 Business Finance
ACFN 361 Cost Accounting

 

Eğitim Olanakları

Program teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır ve eğitim dili İngilizcedir. Teorik ve uygulamalı dersler; Para Politikaları ve Merkez Bankasının Rolü, Modern Banlacılık ve Finans Teorisi, Banka Yönetimi  Portföy Teorisi ve Özkaynak Analizi, Finansal Tablolar Analizi, Finansal Teori ve Uygulamalar, Finansal Yönetim, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Finansal Piyasalar ve Bankalar,  Denetim, Yatırım, Uluslararası Finans, Bankalarda Risk Yönetimi,  v.b. ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir. Uygulamalı derslerde gerçek hayatta faaliyet gösteren bankaların finansal tablolarının ve risklerinin analizi ve denetimi gibi çalışmalar yapılarak öğrencilere iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Finans labaratuvarımızda öğrencilere para, sermaye ve emtia piyasalarının işleyişi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda finans labararuvarımız sayesinde mezunlarımız teorik bilgilerin yanısıra hisse senedi, tahvil, emtia, doviz ve türev piyasalarının pratikte nasıl çalıştığını ve sanal ortamda gerçek piyasa verileri kullanılarak bu enstrümanlara nasıl yatırım yapıldığını öğrenecek dolayısıyla yatırım ve portföy yönetimi konusunda tecrübe kazanarak diğer mezunlardan farklı olarak özel bir yeteneğe sahip olacaklardır.

 

Kariyer Olanakları

Globalleşen günümüz ekonomik piyasalarında  en ihtiyaç duyulan alanların başında Uluslararası Bankacılık ve Finans gelmektedir. Hem dinamik hem de ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle  bu alanda ilerleme kararını almış öğrencilerimizin diğer alanlara nazaran kariyer olanakları daha geniştir. Bu programdan mezun olan öğrenciler yerel bankalar yanında, uluslararası bankalarda, finansal kuruluşlarda, borsa ve aracı kurumlarında, kamu maliyesinde ve işletmelerin muhasebe ve finans departmanlarında çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler. Ayrıca Finans alanında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, şirketlerin finans departmanlarında veya finansal kuruluşlarda finas uzmanı, borsada faaliyet gösteren aracı kurumlarda broker, dealer, yatırım uzmanı veya portföy yöneticisi olarak istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır.

 

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Çevik Uraz Merkezi, A247

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2214-2228)

Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr  

Bölüm Başkanı E-posta:  maga@ciu.edu.tr