• UKÜ Online
Türk Dili ve Edebiyatı

Müfredat (Tezli)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
TYL511 Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 3 3 -
TYL512 Türklük Bilgisi Tarihi 3 3 -
TYL590 Seminer Kredisiz 3 -
TYLXX1 SEÇMELİ I 3 3 -
TYLXX2 SEÇMELİ II 3 3 -
TYLXX3 SEÇMELİ III 3 3 -
TYLXX4 SEÇMELİ IV 3 3 -
TYLXX5 SEÇMELİ V 3 3 -
İkinci Dönem
TYL500 Tez Kredisiz 3 -
Seçmeli Dersler
TYL510 Eski Anadolu Türkçesi 3 3 -
TYL501 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri 3 3 -
TYL521 Eleştiri Kuram ve Yöntemleri 3 3 -
TYL502 Eski Türk Edebiyatında Nesir 3 3 -
TYL520 Eski Türk Edebiyatında Şiir 3 3 -
TYL505 Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları 3 3 -
TYL504 Aşık Edebiyatı 3 3 -
TYL511 Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 3 3 -
TYL512 Türklük Bilgisi Tarihi 3 3 -
TDED111 TÜRK DİLBİLGİSİ-I: SES VE BİÇİM BİLGİSİ Kredisiz 0 -
Son güncelleme: 06-02-2018