• UKÜ Online

Türk Dili ve Edebiyatı

Programın Amacı:

Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak; alanla ilgili doktora yapmak isteyenleri hazırlamaktır. Tezli yüksek lisans programında, 21 krediden az olmamak koşulu ile 2 zorunlu, 5 seçmeli, toplamda 7 ana ders, bir seminer ve bir tez çalışması mevcuttur. Ders seçimlerinde alanın bilim dallarında (Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dili) uzmanlaşma hedef alınır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.

Önerilen program için 2008-2009 eğitim – öğretim yılından itibaren: Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim; Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi Bölümleri mezunlarından ilgili yönergeler çerçevesinde belirlenecek kontenjan sayısı kadar öğrenci alınacaktır.

Akademik Program için tıklayınız.