• UKÜ Online
Akademik

You are here

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Türkçe Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı; başta hastaneler olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nda, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında görev yapan ya da görev alacak olan özellikle hekimlere, hemşirelere ve her meslekten  diğer üniversite mezunlarına sağlık kurumları yönetimi alanında ihtisaslaşmalarını sağlayacak bir eğitim vermektir.  Bu gayeyle  Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Sağlık Kurumlarımda Kalite Yönetimi ve Akreditasyon,  Sağlık Kurumlarında Pazarlama Hizmetleri, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Sayısal Karar Verme Teknikleri, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler gibi uzmanlaşmayı sağlayacak derslere yer verilmiştir.