• UKÜ Online
Akademik

You are here

Yüksek Lisans Programları

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Program Hakkında

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Programı, dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim süreçleri ile uyumlu bir programdır. Programın hedefi, sağlık  sektöründe, güncel ve bilimsel bilgilere sahip, alanına özgü teorik bilgi ve uygulama becerileri ile  donanmış, multi-disipliner çalışma içinde yer alabilen, sağlık kuruluşlarının işleyiş, yönetim ve hizmetlerini bütüncül bir bakış açısı ile ele alabilen uzmanlar yetiştirmektir.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yüzyılımızda hem dünya da hem Ülkemizde giderek önemi artan sağlık sektöründe, akademik kariyer yaparak, yönetim görevi almak ya da üst düzey yönetim görevlerine yükselebilmek için önemli bir olanak yaratmaktadır. Programda alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere ihtiyaç duyulan alanlarda kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmak hedeflenmiştir.

 

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği tezli yüksek lisans programı,  öğrencilerinin akademik yönden gelişimlerini güncel ve zengin eğitim müfredatı ile desteklemenin yanı sıra; Mikrobiyoloji laboratuarı, kanser araştırma laboratuarı ve çevre araştırma laboratuarlarını içeren 7 ayrı araştırma laboratuarı ve antropometri laboratuarı,  ergonomi ve anatomi laboratuarı, tedavi hareketleri laboratuarı, hemşirelik beceri laboratuvarı, eczane uygulama laboratuvarı, nöropsikoloji laboratuvarı, beslenme ilkeleri uygulama laboratuvarı, eczane uygulama laboratuvarı, elektroterapi laboratuvarı gibi sağlık sektörünü ve sağlık hizmetlerini  yakından ilgilendiren 19 ayrı eğitim laboratuarı ile eğitim ve araştırma olanağı yaratmaktadır. Sağlık Kurumları Yönetimi tezli yüksek lisans programı, günümüzün güncel gelişme ve değişimlerine uyumlu güçlü bir eğitim programına sahiptir.

 

Kariyer Alanları

Sağlık Kurumları Yöneticiliği yüksek lisans programından mezun olan,  hastane ve diğer sağlık kurumlarında yönetim konusunda uzmanlık derecesi almış olan öğrencilerimiz, sağlık sektöründeki pek çok hizmet alanında görev alabilmektedirler. Mezunlarımız, tedavi ve sağlığın korunması amacı taşıyan kuruluşlarda, Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinde kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının sağlık hizmeti veren birimlerinde,  sağlık sektörüne malzeme üreten kuruluşlarda, ilaç, tıbbi cihazlar, sağlık hizmet alanında kullanılan sarf  malzemeleri, sağlık bakım malzemeleri ve araçları üreten ve sağlayan kuruluşlarda, sağlıkla ilgili araştırma-geliştirme merkezlerinde, yönetici, uzman veya sağlık danışmanlığı gibi görevlerde çalışabilmektedir. Sağlık Kurumları Yönetimi yüksek lisans programı, kariyer gelişimine Üniversitelerde akademisyen olarak devam etmek isteyen mezunlarımıza da uzmanlık diploması ile yol açmaktadır.

 

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU247
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr     

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hikmet Seçim
Bölüm Başkanı E-posta: hsecim@ciu.edu.tr  
 

 

Son güncelleme: 25-02-2019