• UKÜ Online
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Programın Amacı:

Sağlık kurumları içinde hastanelerin giderek teknoloji yoğun, çalışanları bakımından da çok sayıda mesleği barındıran karmaşık işletmeler haline gelmesi, bu kurumların yönetiminin profesyonelleşmesi ihtiyacını doğurmuştur. Profesyonel yönetimin temel şartlarından biri, o ihtisas alanında resmi/biçimsel eğitimin alınmış olmasıdır. Bu amaca hizmet etmek üzere Enstitümüz bünyesinde genelde tüm sağlık kuruluşları yöneticilerine fakat spesifik olarak da hastane yöneticilerine ya da adaylarına gereksinim duyacakları temel işletmecilik bilgilerinin ve hastane uygulamalarının verileceği bir müfradat geliştirilmiştir. Böylelikle sağlık kurumları yöneticilerinin hem kaynakların verimli ve etkili kullanımında hem de hasta memnuniyetini sağlamada  gereksinim duyacakları entellektüel donanımı edinmelerine ya da sahip oldukları donanımı gelştirmelerine katkı sağlamak amaç olarak hedeflenmiştir.

Akademik Program için tıklayınız. (Tezli)

Akademik Program için tıklayınız. (Tezsiz)

 

Son güncelleme: 07-05-2018