• UKÜ Online
Okul Öncesi Eğitimi

Müfredat (Tezli)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
PSE5X1 Seçmeli I 3 3 -
PSE501 Okul Öncesinde Kuramlar ve Uygulama 3 3 -
PSE5X2 Seçmeli II 3 3 -
PSE5X3 Seçmeli III 3 3 -
PSE5x4 Seçmeli IV 3 3 -
İkinci Dönem
PSE5X5 Seçmeli V 3 3 -
PSE502 Okul Öncesi Eğitim Programları Geliştirme 3 3 -
PSE590 Seminer Kredisiz 0 -
Üçüncü Dönem
PSE500 TEZ Kredisiz 0 -
Seçmeli Dersler
PSE514 Dünyada ve Türkiye`de Karşılaştırmalı Okul Öncesi Eğitimi II 3 3 -
PSE506 Anne-Baba Eğitimi 3 3 -
PSE512 Okul Öncesi Dönemde İletişim 3 3 -
PSE513 Dünyada ve Türkiye`de Karşılaştırmalı Okul Öncesi Eğitimi I 3 3 -
RPD501 Bilimsel Araştırma Teknikleri 3 3 -
PSE507 Yaratıcılık Eğitimi 3 3 -
PSE504 Okulöncesi Dönemde Özel Öğretim Yöntemleri 3 3 -
EPÖ505 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 3 3 -
EPÖ509 Nitel Araştırma 3 3 -
EPÖ520 Toplumsal Yapı ve Eğitim 3 3 -
EYP501 Eğitimde ARaştırma Yöntemleri 3 3 -
RPD502 Eğitim Bilimlerinde İstatistik 3 3 -
Son güncelleme: 05-02-2018