• UKÜ Online
Yüksek Lisans Programları

Mühendislik Yönetimi

Programın Amacı:

Mühendislik Yönetimi, en genel tanımıyla bir ürünün, cihazın, yapının veya makinanın tasarımında, imalatında, yapımında, işletmesinde veya bakımında istenilen amaçları başarmak için mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmektir.

Bu açıdan bakıldığında, Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programlarının MBA programlarından önemli bir farkı ortaya çıkmaktadır; mühendisleri mevcut teknik bilgi ve becerilerinden uzaklaştırmadan bu niteliklerini daha etkin ve verimli kullandırma bilgi becerilerini kazandırmasıdır. Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir.

Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Mühendislik Yönetimi verimlilik, kaliteyi ve küresel boyutta rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmayı hedefler. Mühendislik Yönetimi Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Bilimler arasında yer almakta ve tüm mühendislik disiplinlerini kapsamaktadır.

Akademik Program için tıklayınız. (Tezli)

Akademik Program için tıklayınız. (Tezsiz)