• UKÜ Online

Muhasebe ve Finansman

Programın Amacı

Tüm işletmeler için çok önemli bir yere sahip olan Muhasebe ve Finansman alanında uzmanlaşmak ve/veya kariyer yapmak isteyenlerin başvurabileceği bu programın temel amacı ülkemizdeki kamu ve özel sektör işletmeleri yanısıra farklı dünya ülkelerinde çalışabilecek insan gücü yetiştirebilmektir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Bu programda ileri düzey finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, denetim, finans ve yatırım alanlarının temel konuları ve teorileri uluslararsı açıdan yaklaşılarak öğretilecek ve araştırılacaktır. Programın temel hedefi uluslararası finansal raporlama ve denetim standartlarına hakim, güncel ve çağdaş muhasebe, finans ve yatırım yaklaşımlarını uygulama yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programını tamamlamak için gerekli olan asgari koşullar aşağıdaki gibidir:

Tezli Yüksek Lisans Programının tamamlanması aşağıdaki koşullara bağlıdır;

-          2 tane üç kredili zorunlu bölüm dersinin tamamlanması

-          5 tane üç kredili seçmeli bölüm dersinin tamamlanması

-          Kredisiz seminer dersinin tamamlanması

-          Kumulatif not ortalamasının (CGPA) en az 3 olması

-          Muhasebe ve/veya Finansman alanında yüksek lisans tezinin tamamlanması

Tezsiz Yüksek Lisans Programının tamamlanması aşağıdaki koşullara bağlıdır;

-          3 tane üç kredili zorunlu bölüm dersinin tamamlanması

-          7 tane üç kredili seçmeli bölüm dersinin tamamlanması

-          Muhasebe ve Finansman alanında kredisiz proje hazırlanması

-          Kumulatif not ortalamasının (CGPA) en az 3 olması

Bölüm seçmeli dersleri alınmadan önce zorunlu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Teze ancak yukarıda belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler tamamlandıktan sonra başlanılabilinir. Her dönem öğrenci en az 2, en fazla 4 ders alabilir. Lisans eğitimlerinde temel muhasebe ve finans derslerini almamış olan öğrenciler muhasebe ve finansman yüksek lisans programına başlamadan önce aşağıda belirtilen temel dersleri (kredisiz) başarılı bir şekilde tamamlamaları  (en az C ile) gerekmektedir.

  • ACFN 211 Accounting

  • ACFN 203 Business Finance

  • ACFN 361 Cost Accounting

Akademik Program için tıklayınız. (Tezli)
Akademik Program için tıklayınız. (Tezsiz)