• UKÜ Online

Programın Amacı:

Mimarlık Yüksek Lisans Programı (MA) öğrencileri, mimarlığın çeşitli çalışma alanlarında uzmanlaşmaları için teşvik ederek mesleki açıdan daha gelişmiş bir bakış açısı edinmelerini sağlar. Öğrenciler değişik araştırma yöntem ve teknikleri aracılığıyla, ayrıntılı bilgiyi yakalamanın yanı sıra onu sistematik olarak değerlendirme yönünde gereken deneyimi kazanırlar. Bir dizi zorunlu ve seçmeli ders kapsamında, mimarlık konularını çok disiplinli bir yaklaşım içinde tartışarak algılama, anlama kapasitelerini, sözel ve yazılı ifade yeteneklerini geliştirirler. Program öğrencilere, meslekte başarıyı sürdürebilmeleri için gereken kendine güvenli ve bağımsız bir kişilik oluşturmaları için yönlendirir.

Mimarlık Yüksek Lisans Programı tezli olarak yürütülmektedir ve eğitim dili İngilizce’dir. “Graduate Studio I” ve “Graduate Studio II” dersleri alınması zorunlu derslerdir. Diğer dersler seçmelidir. Öğrenci programda toplam 7 ders ve seminer alıp tez hazırlamak zorundadır.

Akademik Program için tıklayınız.