• UKÜ Online

Müfredat (Tezsiz)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
PSKO503 İleri Psikopatoloji 3 3 -
PSKO504 İleri Psikoterapi Kuram ve Teknikleri 3 3 -
PSKO506 Öngörüşme-1 3 3 -
PSKOXX1 Seçmeli 3 3 -
FEED520 ARAŞTIRMA VE ANALİZ 3 3 -
İkinci Dönem
PSKO512 Uygulama ve Süpervizyon-I 3 3 -
PSKOXX2 Seçmeli 3 3 -
PSKOXX3 Seçmeli 3 3 -
PSKOXX4 ALAN SEÇMELİ 3 3 -
PSKOXX5 ALAN SEÇMELİ 3 2 2
PSKO530 BİTİRME PROJESİ Kredisiz 0 -
Seçmeli Dersler
PSKO511 Psikolojide Meslek Etiği 3 3 -
Son güncelleme: 06-02-2018