• UKÜ Online
Akademik

You are here

Klinik Psikoloji

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Psikoloji Bölümü 2010 yılında 4 yıllık İngilizce Lisans programı ile başlamıştır, ve 2014 yılında 4 yıllık Türkçe Lisans programını da bünyesine eklemiştir. Bu eğitimler kapsamında öğrenciler teorik bilgilerini öğrenirken, bölümümüzce, 2013 yılında kurulan Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda deneysel çalışmalar gerçekleştirip, pratik becerilerini geliştirmektedirler. Bunlara ek olarak 2017 yılından itibaren, 2 yıllık örgün yüksek lisans Klinik Psikoloji eğitimini vermeye başlamıştır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının temel hedefi KKTC için Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmış nitelikli yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin Lisans öğrenimleri boyunca sahip oldukları teorik bilgileri, edinilen becerilere dönüştürmeleri ve süpervizyon eşliğinde uygulamalı deneyim kazanmaları hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, uluslararası kabul görmüş  standardlarda eğitim, öğretim, uygulama, araştırma ve etik değerlerin kazanımı esas alınmaktadır.