• UKÜ Online

Klinik Psikoloji

Program Hakkında

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının temel hedefi KKTC ve TC için Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmış nitelikli yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin Lisans öğrenimleri boyunca sahip oldukları teorik bilgileri, edinilen becerilere dönüştürmeleri ve süpervizyon eşliğinde uygulamalı deneyim kazanmaları hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, uluslararası kabul görmüş standardlarda eğitim, öğretim, uygulama, araştırma ve etik değerlerin kazanımı esas alınmaktadır.

UKÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı eğitiminde ulusal çapta tanınmış bir lider olmayı ve bünyesinde bulunan çalışanlar ve öğrenciler işbirliği ile davranış ve zihinsel süreçlerin bilimsel ilkelerini öğrenmek, geliştirmek, psikoloji bilimine ve uygulamalarına katkıda bulunmak ve yerel, ulusal ve küresel topluluklara hizmet eden profesyoneller üretmeyi vizyon olarak belirlemiştir.

Misyonumuz, mezunlarımızın, klinik psikoloji bilimine ve gerçek dünyadaki uygulamalara kendini adamış yetkili ve etik meslek sahipleri olmasına ışık tutmaktır. Klinik Yüksek Lisans programımız davranış ve zihinsel süreçlerin bilimsel olarak anlaşılmasına, psikopatolojik durumların tespitine ve psikoterapi merkezli tedavisine zemin hazırlamakta ve hizmeti teşvik etmektedir. Yüksek lisans programımız öğrencileri, çeşitli sağlık ve eğitim ortamlarında çocuklar, yetişkinler ve aileler için kanıta dayalı hizmetler sunan Lisanslı Klinik Psikologlar olarak hazırlamayı hedefler.

 

Eğitim Olanakları

Psikoloji Bu bağlamda amaç alana Klinik Psikoloji yüksek lisans programını kazandırmaktır. Program, bu çerçevede bir klinik psikolog olabilmek için teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirme hedefine sahiptir. Klinik beceri açısından, öğrenciler yoğun süpervizyon altında psikoterapi ve psikolojik değerlendirme alanlarında uygulamalı olarak yetiştirileceklerdir.

 

Kariyer Alanları

Klinik Psikoloji, sağlık bilimler alanında hızlıca büyümekte olan ve yine sağlık bilimlerince yüksek talep oranı bulunan bir alandır. Artan nüfus, ve bu nüfusca belirlenen sorunlar doğrultusunda, birçok kesim tarafından ihtiyaç duyulan bir alandır.

 

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Çevik Uraz Merkezi, A247

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2214-2228)

Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr  

Bölüm Başkanı E-posta:  osomer@ciu.edu.tr