• UKÜ Online
Akademik

You are here

Kimya Yüksek Lisans Programının amacı bireylere kimya ve ilgili disiplinlerdeki gelişmelere orijinal katkılarda bulunabilmek, bilimsel araştırmalarda lider olmak için gerekli olan kabiliyetleri sağlayacak ortam sunmaktır ayrıca  öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Kimya Yüksek Lisans Programında yeni orijinal sonuçların keşfedilerek bilim dünyasına sunulmasını hedeflemektedir. Kimya Tezli Yüksek Lisans programı iki yıllık bir lisansüstü eğitim programıdır. Bu program öğrenciye araştırma motivasyonu kazandırıp kendini ilgi duyduğu konuda ileri düzeyde geliştirmesini sağlayamak temeli üzerine kurulmuştur. Program öğrencinin ilgi duyduğu konuda dersler almasını sağlamak amacıyla çoğunlukla seçmeli derslerden oluşmaktadır. Kimya Tezli yüksek lisans programında 7 adet ders alma ve Master Tezi hazırlama zorunluluğu söz konusudur.