• UKÜ Online
Akademik

You are here

Yüksek Lisans Programları

Kamu Hukuku

Program Hakkında

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı, öğrencilerin ilgili alanlarını oluşturan konular  üzerinde uzmalaşmalarına olanak sağlamaktır. Böylece öğrencilerimizin,  çeşitli kamu hukuku sorunları hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Programın temel hedefi, mezunlarmıza kamu hukukuna ilişkin sorunları değerlendirip çözüme ulaştırma yeteneğini kazandırmaktır. Bunun yanı sıra, hukukun uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla lisans öğrenimindeki bir takım eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programının,  tezli yüksek lisans programı olması sebebiyle bilimsel araştırma teknik ve yöntemleri de anlatılmaktadır.

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programında öğrencilere 7 ders ve 1 seminer verilir. Ders dönemini başarı ile tammalayan öğrenciler tez yazarak programı tamamlamaktadırlar. Programın normal eğitim süresi 4 yarıyıldır.

 

Eğitim Olanakları 

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Mezunları, evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, lisans düzeyinin üzerinde daha derinleşmiş bir hukuki bilgi ve değerlendirme düzeyini kazanmış, daha uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, inceleyen, araştıran, hukukî açıdan değerlendiren, ileri düzeyde hukukî sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme, hukukî muhakeme, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileri kazanmış, bireyleri ve toplumu hukukî konularda aydınlatabilme becerisine sahip uzman hukukçular olarak yetişmektedirler. Mezunlarımız, hukukun her alanında etkin olarak görev alabilirler.

 

Akreditasyonları ve Üyelikleri

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programının dersleri, ELFA üyesi olan Hukuk Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

 

Kariyer Olanakları 

Mezunlarımız, toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. Başta hâkim, savcı, avukat, noter, hukuk danışmanı, hukukçu akademisyen olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı veya Avrupa Birliği Genel Sekreterliği başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzman hukukçu ve özel sektörde yönetici, teftiş kurullarında müfettiş/denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkânları bulabilmektedirler. Mezunlarımız, donanımlı birer hukukçu olarak, özellikle akademik alanda çalışmalara devam edebilmektedirler.

Son güncelleme: 21-05-2019