• UKÜ Online

 

Programın Amacı:

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı, küresel rekabet ortamında başarılı olmak isteyen bireylere, onların ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Programımız, kamu ve özel sektörde profesyonel yöneticilik kariyerinin gerektirdiği donanımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bilindiği gibi, profesyonel yönetici, başarısını etkileyen unsurları belirleyebilme, onları görebilme, değerleyebilme ve gerekli davranışı gösterebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bilgi toplumuna doğru gidildikçe, eğitim ve gelişim, profesyonelliğin en önemli ilkeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fikir üretebilen, bağımsız hareket edebilen, takım oyuncusu olabilen, alışkanlık ve davranışlarını değiştirebilen, sürekli değişen çevre koşullarına uyabilen bireyler hem işletmelerin hem de toplumların önemli ihtiyacıdır.

Bu amaçla, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programında 24 farkı ders, konularında uzman eğitimciler tarafından yürütülmektedir. Gerekli teorik bilginin yanısıra, katılım ve karşılıklı etkileşimin sağlanması amacıyla her derste seminerler düzenlenmekte ve konular işletmeciliğin uygulamada yaşanan sorunları ışığında irdelenmektedir.

Akademik Program için tıklayınız. (Tezli)

Akademik Program için tıklayınız. (Tezsiz)

Akademik Program için tıklayınız. (Türkçe – Tezli)

Akademik Program için tıklayınız. (Türkçe – Tezsiz)