• UKÜ Online

İç Mimarlık

Programın Amacı:

İç mimarlık bölümü, mimarlık, yapılı çevre tasarımı ve koruma disiplinlerinin ara kesitinde yer alan ve uzmanlık gerektiren bir çalışma alanıdır. Bu alanda lisans eğitimi veren kurumların sayıca artışına karşın, açılan lisans üstü programlarının sayısı dünyada da ülkemizde de oldukça sınırlıdır. Yaşama, konaklama, eğitim, kültür, eğlence, ticaret ve endüstri mekanlarındaki gereksinim ve talepler, teknolojik ve kültürel gelişmelere bağlı olarak sürekli bir devinim göstermektedir. Mevcut binaların yeniden kullanımı, işlevsel ve/veya biçimsel dönüştürülmesi konularının gerçekçi, yenilikçi ve gelişime açık kuramlar ve yaklaşımlar ışığında incelenmesi, çağımızın özellikle sürdürülebilirlik ve ekonomiklik anlayışını da desteklemektedir. Bu anlayışın lisans eğitimine yansıtılması, disiplinin kendi içinden yetiştireceği uzman ve öğretim elemanı kadrolarının varlığı ve niteliği ile yakından ilişkilidir.

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, ülkemizin tarihi ve çok kültürlü birikimiyle oluşmuş mimari mirasını belgelemek, korumak, değerlendirerek sonraki nesillere aktarmak konusundaki toplumsal sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeyi hedeflemektedir. Diğer yandan, mekan ve mekansal donatı tasarımını geliştirerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitimci, araştırmacı ve uygulamacıların yetişmesine katkıda bulunmak programın hedefleri arasındadır.

İç Mimarlık Yüksek Lisans programı, disiplinin mekansal tasarım, çevre koruma ve restorasyon ile iç mekan mobilya uygulamalarına ağırlık vermektedir. Yüksek Lisans programı tezlidir; programda yer alan zorunlu stüdyo dersleri, üzerinde araştırma yapılacak konuya bağlı olarak gelişmekte ve tez alan araştırmasının bir bölümünü oluşturmaktadır.

Akademik Program için tıklayınız.