• UKÜ Online

Müfredat (Tezsiz)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
HUK502 Hukuk Metodolojisi 3 3 -
HUK5X1 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X2 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X3 SEÇMELİ 3 3 -
İkinci Dönem
HUK519 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 3 -
HUK5X4 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X5 SEÇMELİ 3 3 -
HUK590 Seminer Kredisiz 0 -
Üçüncü Dönem
HUK500 Tez Kredisiz 0 -
Seçmeli Dersler
HUK512 Sağlık Hukuku 3 3 -
HUK516 Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Sebepler 3 3 -
HUK515 Delil Elde Etme Yöntemleri 3 3 -
HUK513 Spor Hukuku 3 3 -
HUK505 KKTC VE TÜRK Ceza Hukukunda Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 3 3 -
HUK508 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmedine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Ayırımcılık Yasağı 3 3 -
HUK517 Uluslarararsı İnsan Hakları Hukuku 3 3 -
HUK509 KKTC ve TÜRK Hukuku`nda Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 3 -
HUK514 Karşılaştırmalı Hukuku 3 3 -
HUK522 İş Hukukunda Güncel Gelişmeler 3 3 -
HUK503 Karşılaştırmalı İdari Yargılama Hukuku 3 3 -
HUK507 Avrupa Birliği Vergi Hukuku 3 3 -
HUK510 Karşılaştırmalı Usul Hukuku 3 3 -
HUK523 v6102 Sayılı TTK Getirdiği Yenilikler 3 3 -
Son güncelleme: 06-02-2018