• UKÜ Online

Müfredat (Tezli)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
HUK502 HUKUK METODOLOJİSİ 3 3 -
HUK5X1 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X2 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X3 SEÇMELİ 3 3 -
İkinci Dönem
HUK519 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 3 -
HUK5X4 SEÇMELİ 3 3 -
HUK5X5 SEÇMELİ 3 3 -
HUK590 SEMİNER Kredisiz 0 -
Üçüncü Dönem
HUK500 TEZ Kredisiz 0 -
Seçmeli Dersler
HUK512 SAĞLIK HUKUKU 3 3 -
HUK516 CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER 3 3 -
HUK515 DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ 3 3 -
HUK517 ULUSLARARARSI İNSAN HAKLARI HUKUKU 3 3 -
HUK505 KKTC VE TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAYATA VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR 3 3 -
HUK508 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA AYIRIMCILIK YASAĞI 3 3 -
HUK513 SPOR HUKUKU 3 3 -
HUK514 KARŞILAŞTIRMALI HUKUKU 3 3 -
HUK509 KKTC VE TÜRK HUKUKU`NDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 3 3 -
HUK522 İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER 3 3 -
HUK503 KARŞILAŞTIRMALI İDARİ YARGILAMA HUKUKU 3 3 -
HUK507 AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKU 3 3 -
HUK510 KARŞILAŞTIRMALI USUL HUKUKU 3 3 -
HUK523 V6102 SAYILI TTK GETİRDİĞİ YENİLİKLER 3 3 -
HUK525 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU 3 3 -
HUK523 ULUSLARARASI HUKUKTA EGEMENLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 3 3 -
HUK526 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 3 3 -
Son güncelleme: 06-02-2018