• UKÜ Online

Grafik Tasarım

Programın Amacı:

Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçenekte yürütülmektedir. Yüksek lisans programının temel amacı günümüz küresel iletişim ve kültür ortamında giderek daha fazla önem kazanmakta olan görsel medyanın grafik sanatıyla arasındaki karşılıklı ilişkisini incelemek ve öğrencilerin bu alanda bireysel yaklaşımlar ve çözümler ortaya koymasını sağlamaktır. Bu çalışmaların nitelikli akademik yapılanma açısından önemi ortadadır. Çünkü programın bir amacı da grafik tasarım eğitimini gerçekleştirecek ve sürekliliği sağlayabilecek öğretim elemanlarının yetişmesine de katkıda bulunmaktır.

Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı ‘Tezli’ olarak yürütülmektedir ve eğitim dili İngilizce’dir. GRD 501 Graphic Design I ve GRD 502 Graphic Design II dersleri alınması zorunlu derslerdir. Diğer dersler ise seçmelidir. Öğrenci programda toplam 7 ders ve seminer alıp, tez hazırlamak zorundadır.

Akademik Program için tıklayınız.