• UKÜ Online
Akademik

You are here

Amaç: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans Programı’nın amacı, ekonomi kuramı, uygulamalı ekonomi ve ekonometri alanlarında derinlemesine ve güçlü bir temel eğitim vermek, değişik uygulamalı alanlarda da uzmanlaşma sağlamak ve özel sektör, bürokrasi, bankacılık ve finans kesiminde kariyer yapmak isteyen öğrencilere gerekli donanımın kazandırılmasıdır. Ekonomi İngilizce Yüksek Lisans Programı'nın hedef grubu dünya ekonomisindeki gelişmelere ilgi duyan, matematik ve sayısal yöntemlerle barışık öğrencilerdir.

Programın Hedefleri: Programdaki dersler iş dünyasında ya da devlet ve araştırma kurumlarında uzman ekonomist olarak çalışmak isteyen öğrencilerin kuramsal ve özellikle uygulamalı ekonomi alanlarında yetkinleşmesini sağlayacak, bunun yanında da bir doktora programına devam etmek isteyen öğrencilere temel bir altyapı verecektir.Yüksek lisans programını bitirdikten sonra öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilecektir.

Programın Misyonu: Misyonu, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, ekonomi alanında, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Programın Vizyonu: Programın vizyonu çağın gereklerinin farkında, problem temelli ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, alanında bilgi üretim süreçlerini en iyi şekilde uygulayabilen lisansüstü öğrencileri yetiştirerek K.K.T.C. ’nin öncü ve en çok tercih edilen programlardan biri olmaktır.