• UKÜ Online
Yüksek Lisans Programları

Eğitim Programları ve Öğretim

Programın Amacı:

Eğitim programlarının ve öğrenme-öğretme süreçlerinin etkinlikle yapılandırılabilmesi ve sürdürülebilmesi için her düzeyde eğitim kurumunun Program Geliştirme uzmanlarına gereksinmesi bulunmaktadır. Bu alanda lisans düzeyinde eğitim olmadığından, program geliştirme uzmanları lisans üstü programlarla yetiştirilmektedir. Bu nedenler göz önüne alındığında  “Eğitim Programları ve Öğretim” alanında yüksek lisans programına gereksinim bulunduğu görülmektedir. Yüksek Lisans programımızın açılmasıyla, Üniversitemiz lisansüstü düzeydeki bu çalışmalara katkı sağlamış olacaktır.   Hem devlet, hem de özel sektörde eğitim çalışmalarını yönlendirmek amacıyla Eğitim Programları ve Öğretim mezunları istihdam edilmekte ve aranmaktadır.  KKTC’de bu alanda program geliştirme uzmanlarına gereksinim bulunmaktadır.

Akademik Program (Türkçe)