• UKÜ Online

Çevre Bilimleri

Programın Amacı:

Yüksek lisans programının amacı, karmaşık çevre problemlerine çözümler getirebilecek çevre bilimleri konusunda yüksek lisans sahibi kişiler yetiştirmektir. Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı, sağlıklı ve kaliteli insan yaşamı için çevresel koşulların iyileştirilmesi yönünde temel bilim esaslarının uygulanmasında gerekli bilgi ve becerilerle donanmış kişilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Çevre bilimciler laboratuvar ve arazi çalışmaları yaparak çevreyi etkileyen kirleticiler hakkında veri tabanları oluşturabilirler ve çevre ile ilgili yasa ve politikaları anlama ve oluşturma konusunda çalışarak  hükümetler/sanayi için yeni standartlar belirlerler. Çevre bilimciler kirlilik seviyeleri ve bir sanayi tesisinden kaynaklanan diğer risk faktörlerini analiz ederler. Çevre Bilimleri Tezsiz programında öğrenciler 10 adet ders ve bir adet dönem projesi hazırlarlar. Tezli programda ise 7 adet ders alma ve Master Tezi hazırlama zorunluluğu söz konusudur.

Akademik Program için tıklayınız. (Tezli)

Akademik Program için tıklayınız. (Tezsiz)