• UKÜ Online

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Programın Amacı:

İçinde bulunduğumuz çağ bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle anılmaktadır.  Bu dönemin  temelini oluşturan Bilişim Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri, ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe daha kapsamlı şekilde  ele alınmakta, çok farklı uygulama alanları bulmakta ve bundan dolayı gittikçe önemini artırmaktadır.

Bu duruma paralel olarak hemen hemen her kurumda yöneticiler, verimliliği ve kontrolü arttıran Bilişim Sistemleri ile ilgilenmekte ve bu sistemlere hakim uzmanlara ihtiyaç duymaktadırlar. İşte bu yüzden Bilişim Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın amacı da, bilişim sistemleri alanında bilimsel altyapıya sahip, sistem mimarisini geliştirebilecek, sistem standartlarını belirleyecek ve farklı bilişim sistemlerinin entegrasyonunu yapabilecek uzmanlar yetiştirmek ve bu alanda yapılan araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Bilişim sistemleri mühendisliği yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz  program olarak sürdürülmektedir.

Akademik Program için tıklayınız. (Tezli)

Akademik Program için tıklayınız. (Tezsiz)