• UKÜ Online
Bilgisayar Mühendisliği

Müfredat (Tezsiz)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
CPE501 PROGRAMMİNG LANGUAGES 3 3 -
CPEXX4 SEÇMELİ 3 3 -
CPEXX1 SEÇMELİ 3 3 -
CPEXX2 SEÇMELİ 3 3 -
CPEXX3 SEÇMELİ 3 3 -
İkinci Dönem
CPSXX5 SEÇMELİ 3 3 -
CPEXX6 SEÇMELİ 3 3 -
CPEXX7 SEÇMELİ 3 3 -
CPEXX8 SEÇMELİ 3 3 -
CPE555 ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG 3 3 -
Üçüncü Dönem
CPE580 TERM PROJECT Kredisiz 3 -
Seçmeli Dersler
CPE540 ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS 3 3 -
CPE511 COMPUTER ARCHİTECTURE 3 3 -
CPE523 PERFORMANCE EVALUATİON OF COMPUTER NETWORKS 3 3 -
CPE526 OPERATİNG SYSTEM AND NETWORK SECURİTY 3 3 -
CPE530 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNİCATİONS 3 3 -
CPE513 SYSTEMS PROGRAMMİNG AND APPLİCATİONS 3 3 -
EMN525 RESEARCH METHODS 3 3 -
CPE537 COMPUTER VİSİON 3 3 -
CPE545 ARTİFİCİAL NEURAL NETWORKS 3 3 -
MIS523 MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS 3 3 -
MIS542 DATA MİNİNG AND BUSİNESS INTELLİGENCE 3 3 -
MIS565 EDUCATİONAL TECHNOLOGY 3 3 -
CPE351 OPERATİNG SYSTEMS Kredisiz 0 -
CPE313 OBJECT ORİENTED PROGAMMİNG Kredisiz 0 -
CPE537 COMPUTER VISIONS 3 3 -
MIS555 MANAGEMENT SCİENCE 3 3 -
CPE431 COMPUTER NETWORK DESIGN AND APPLICATIONS Kredisiz 0 -
CMPE343 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VE PROGRAMLAMA-I Kredisiz 0 -
ELE525 ADVANCED DİGİTAL SİGNAL PROCESSİNG 3 3 -
CMPE223 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Kredisiz 0 -
MIS524 INFORMATİON SYSTEMS DESİGN AND MANAGEMENT 3 3 -
EMN517 OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES 3 3 -
ISE537 COMPUTER VİSİON 3 3 -
MIS531 DATA ANALYSİS & COMPUTER APPLİCATİONS İN MANAGEMENT 3 3 -
MIS513 ORGANİZATİON AND MANAGEMENT 3 3 -
ELE561 ADVANCED COMMUNİCATİON SYSTEMS 3 3 -
ELE566 SELECTED TOPİCS İN DİGİTAL COMMUNİCATİONS 3 3 -
EMN503 PROJECT SCHEDULİNG 3 3 -
MIS558 INFORMATİON SECURİTY 3 3 -
CMPE344 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VE PROGRAMLAMA-II Kredisiz 0 -
CMPE538 BİYOMETRİK SİSTEMLER 3 3 -
Son güncelleme: 05-02-2018