• UKÜ Online

Uluslararası İlişkiler

Program Hakkında

Doktora programımız, kuramsal bir bakış açısıyla analitik bilgi üretme anlayışı çerçevesinde değişen uluslararası ilişkileri kapsamlı bir şekilde anlamayı ve çözümlemeyi amaç edinmiştir. Doktora programımızın temel amacı; ögrencilerin mezun olduktan sonra içerisinde yer alacakları kamu ve özel kuruluşların işleyişine ve etkinlik kazanmasına katkı sağlayacak doktora düzeyinde bilimsel ve analitik araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmak ve/veya kariyer yapmak isteyenlerin taleplerine cevap vermek ve sürdürülmekte olan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına doktora programını da ilave ederek Üniversitemizdeki ve KKTC’deki uluslararası ilişkiler eğitimine ve bu alandaki bilimsel araştırmaların daha fazla geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, özellikle konu ve bölge-odaklı çalışmalara ve kuramsal tartışmalara analitik bir anlayış getirmeyi planlamakta ve programa dahil edilecek olan derslerin içerikleri bu anlayışla güncellenmektedir. Sözü edilen amaçlar Üniversitemiz uluslararası ilişkiler eğitiminde sağlanan gelişmelere, küresel dünyadaki ihtiyaç ve beklentilerindeki değişmelere paralel şekilde güncellenmektedir.

 

Kariyer Olanakları

 Uluslararası ilişkiler yüksek lisansı mezunları develt bürokrasisinde, politiş yaşamda, medya kuruluşları, üniversite ve araştırma kuruluşları ile uluslararası örgütlerde çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca, uluslararası ilişkiler birimi olan özel şirketler de mezunlarımızı istihdam etmektedir.

 

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Çevik Uraz Merkezi, A247

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2214-2228)

Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr  

Bölüm Başkanı E-posta:  egundogan@ciu.edu.tr