• UKÜ Online

Uluslararası İlişkiler

Program Hakkında

Doktora programımız, kuramsal bir bakış açısıyla analitik bilgi üretme anlayışı çerçevesinde değişen uluslararası ilişkileri kapsamlı bir şekilde anlamayı ve çözümlemeyi amaç edinmiştir. Doktora programımızın temel amacı; ögrencilerin mezun olduktan sonra içerisinde yer alacakları kamu ve özel kuruluşların işleyişine ve etkinlik kazanmasına katkı sağlayacak doktora düzeyinde bilimsel ve analitik araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmak ve/veya kariyer yapmak isteyenlerin taleplerine cevap vermek ve sürdürülmekte olan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına doktora programını da ilave ederek Üniversitemizdeki ve KKTC’deki uluslararası ilişkiler eğitimine ve bu alandaki bilimsel araştırmaların daha fazla geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, özellikle konu ve bölge-odaklı çalışmalara ve kuramsal tartışmalara analitik bir anlayış getirmeyi planlamakta ve programa dahil edilecek olan derslerin içerikleri bu anlayışla güncellenmektedir. Sözü edilen amaçlar Üniversitemiz uluslararası ilişkiler eğitiminde sağlanan gelişmelere, küresel dünyadaki ihtiyaç ve beklentilerindeki değişmelere paralel şekilde güncellenmektedir.

 

Eğitim Olanakları

Uluslararası İlişkiler doktora programı ilgili yüksek lisans derecesi alan öğrenciler için uzmanlaşmaya yönelik ileri düzeyde seçmeli derslerslerden oluşmaktadır. Dersler ileri aşama uluslararası ilişkiler kuramı, güvenlik sorunları, politik ekonomi, Orta doğu, siyaset felsefesi, karşılaştırmalı kültürel çözümleme, uzlaşmazlık ve çatışma çalışmaları, ve benzeri alanlarda verilmektedir. Derslerin başarıyla tamamlanması ardından öğrenci “bilimsel yeterlilik sınavı”na girmektedir. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Öğrenci yazılı sınava üç bilimsel alanda girmekte ve bu alanlarla ilgili sözlü sınava alınmaktadır. Sınavda başarılı olanlar doktora tez yazım aşamasına geçmekte ve tez önerisinin onaylanmasının ardından, her dönem sonu doktora tezi izleme jürilerine girmektedir. Üniversitemiz yönetmeliği gereği, öğrenci tez savunmasından önce doktora teziyle ilgili olarak, SSCI kapsamında bir makale yayını yapmak zorundadır.

 

Kariyer Olanakları

 Uluslararası ilişkiler doktora ve yüksek lisans programı mezunları devlet bürokrasisinde, politik yaşamda, medya kuruluşları, üniversite ve araştırma kuruluşları ile uluslararası örgütlerde çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca, uluslararası ilişkiler birimi olan özel şirketler de mezunlarımızı istihdam etmektedir.

 

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU247
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr     

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Direkli
Bölüm Başkanı E-posta: mdirekli@ciu.edu.tr
 

Son güncelleme: 30-01-2019