• UKÜ Online

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Programın Amacı:

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış uzman personel yetiştirmektir.Üniversitemizde bu alanda açılan Doktora programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programda, teorik konulardan çok alanda uygulamaya dönük dersler yer almaktadır. Bu program, Psikolojik danışman eğitiminde “önleyici /gelişimsel” ağırlıklı modeli “teşhis ve tedavi modeli” ile bütünleştiren bir programdır. Önerilen programa üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Bölümlerinin herhangi birinden yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar kabul edilmektedir.

Akademik Program için tıklayınız.