• UKÜ Online

Programın Amacı:

Mimarlık Doktora Programı (PhD), öğrencilerin, varoluşsal tüm yönleriyle insanı ve mekanı, kültürel, toplumsal ve ekonomik ilişkileri konu edinerek gerek kuramsal gerekse uygulama alanında mimarlık bilgisine katkı yapmak, diğer bir deyişle araştırarak derinlemesine irdelemek, tartışmak ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak sistemli biçimde ifade etmek üzere gelişmesi esasına dayanmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler bir dizi zorunlu ve seçmeli derste, değişik konu alanlarını daha yakından tanıyarak ilgili kuramları, yöntem ve teknikleri öğrenme ve uygulama fırsatını yakalamaktadır. Gelişen teknolojiler, küreselleşen toplumsal ve ekonomik sistemler düşünülerek birer araştırmacı ve/ya eğitimci ve araştırmacı olarak görev yapacak olan öğrenciler, yenilikçi, yaratıcı, bağımsız düş

ünebilen, dinamik ve üretken kişilikler geliştirmeleri yönünde teşvik edilmektedir.

Mimarlık Doktora Programı en az sekiz dönem sürmek zorundadır. Programda öğrenciler toplam 7 adet zorunlu ders ve 1 seminer almak zorundadır. Derslerden başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavında da başarılı olmaları halinde, danışmanlarının önerileri doğrultusunda literatüre katkı sağlayacak nitelikte özgün bir tez hazırlarlar ve bunu jüri önünde savunurlar.

Akademik Program için tıklayınız.