• UKÜ Online

Programın Amacı:

İşletme doktora programımız, günümüz dünyasında çağdaş işletmecilik uygulamalarını ve bu uygulamalara esas teşkil eden kuramsal yaklaşımları öğrencilerimize aktarmak, onları ülke işletmeciliğine ve literatüre katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmaya yönlendirmek üzere oluşturulmuş bir programdır. Program, işletmeciliğin temel fonksiyonları esas alınarak öğrencinin spesifik alanlarda yoğunlaşmasına imkan veren seçmeli derslerden oluşturulmuştur. Yatırım analizi ve portföy yönetimi, perakende mağazacılıkta pazarlama stratejileri, işletmeler için ileri Excel uygulamaları, finansal pazarlar ve kurumlar teorisi, toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri, kantitatif yönetim teknikleri bu seçmeli derslerden bazılarıdır.

İşletme doktora programı İngilizce olup, tezlidir. Öğrenciler toplam 7 ders+seminer almak, yeterlik sınavında da başarılı olduktan sonra bir doktora tezi hazırlamak zorundadırlar.

Programa, işletme yüksek lisans diplomasına sahip, İngilizce bilgisini gösteren TOEFL’dan 550 (yeni sisteme göre 213) puan veya dengi bir sınav sonuç belgesine sahip olan ya da İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim programından mezun adaylar kabul edilmektedir (Sözü edilen belgeleri ibraz edemeyen adayların Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir).

Akademik Program için tıklayınız.