• UKÜ Online

İnşaat Mühendisliği

Programın Amacı:

Programın amacı, doktora öğrencisine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora programı sırasında hazırlanacak tez sayesinde öğrenci bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getirmiş olacaktır. Profesyonel dergilerde makalesinin yayınlanması ve önemli konferanslara konuşmacı olarak katılması da ayrıca kendisine iş olanaklarınının artmasını sağlayacaktır.

Doktora çalışmaları, bir araştırma kariyerinin veya diğer araştırma bazlı mesleki kariyerin gerekli ilk aşaması olduğu için, doktora adaylarına sunulan koşulların, en iyi ve en kabiliyetlinin gireceği şekilde olması gerekir. Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü bu bakımdan devamlı olarak laboratuvar ve akademik kadrosunu güçlendirmektedir. Bilimsel bilgiyi üretmek, bu bilgiyi üretecek insanlar yetiştirmek ve üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak temel ilkesiyle yola çıkmış durumdayız.

Bu program; toplamı yirmi bir krediden oluşmakta olup, yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup ‘başarılı’ ya da ‘başarısız’ olarak değerlendirilir.

Akademik Program için tıklayınız.