• UKÜ Online

İletişim ve Medya Çalışmaları

Programın Amacı:

İletişim ve Medya Çalışmaları tezli doktora programı, bireysel ve toplumsal yaşamımızda önemi ve işlevselliği çok artmış olan iletişim ve medya konularında literatürdeki en son gelişmeleri öğrencilerimize aktarmak, sektörel uygulamalara da katkı sağlayacak ayrıntıya giren araştırmalar yapılmasını sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır.

Öğrencilerimizin ilgi alanlarında yoğunlaşmalarına imkan sağlamak amacıyla tüm derslerin seçmeli olduğu programda iletişim ağlarının ekonomi politiği, haber sosyolojisi, iletişim politikaları, siyasal iletişim ve propaganda, retorik, eleştirel teori, kültür çalışmaları gibi derslere yer verilmiştir. Programda öğrenciler toplam 7 ders ve seminer almak zorundadır. Derslerden başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavında da başarılı olmaları halinde danışman nezaretinde literatüre katkı sağlayacak nitelikte bir doktora tezi hazırlarlar.

Akademik Program için tıklayınız.