• UKÜ Online

Müfredat (Tezli)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
HKUK602 Hukukta Yöntem Sorunu 3 3 -
HKUK690 Seminer Kredisiz 0 -
HKUK6X1 Seçmeli 3 3 -
HKUK6X2 Seçmeli 3 3 -
HKUK6X3 Seçmeli 3 3 -
İkinci Dönem
HKUK600 Tez Kredisiz 0 -
HKUK650 Doktora Yeterlilik Kredisiz 0 -
HKUK6X4 Seçmeli 3 3 -
HKUK6X5 Seçmeli 3 3 -
HKUK6X6 Seçmeli 3 3 -
Seçmeli Dersler
HKUK626 Sağlık Hukukunda Biyoetik Problemler 3 3 -
HKUK609 Demokrasi ve Katılımın Derinleştirilmesi Açısından Siyasal Haklar 3 3 -
HKUK614 İdari Sözleşmeler 3 3 -
HKUK623 Sermaye şirketlerinde yöneticilerin ve müdürlerin sorumluluk sigortası 3 3 -
HKUK606 Sağlık Hukuku 3 3 -
HKUK618 Uluslararası Özel Hukuktaki Güncel Sorunlar 3 3 -
HUK508 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmedine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Ayırımcılık Yasağı 3 3 -
HUK512 Sağlık Hukuku 3 3 -
HKUK615 Kişiliğin Korunması 3 3 -
HUK503 Karşılaştırmalı İdari Yargılama Hukuku 3 3 -
HUK507 Avrupa Birliği Vergi Hukuku 3 3 -
HUK517 Uluslarararsı İnsan Hakları Hukuku 3 3 -
HKUK602 Hukukta Yöntem Sorunu 3 3 -
HKUK603 Avrupa Birliği Vergi Hukuku 3 3 -
HKUK607 Anayasa Yapımı ve Anayasa Değişiklikleri 3 3 -
HKUK616 İdari İşlemler 3 3 -
HKUK621 Tahkim Hukukunun Sorunları 3 3 -
Son güncelleme: 06-02-2018