• UKÜ Online

Biyomühendislik

Programın Amacı:

Biyomühendislik doktora programının amacı, biyomühendislik konularında ulusal ve uluslararası ciddi projelerde bir fiil yer almış, tecrübeli ve kendine güvenen akademisyenler yetiştirmektir. Bu bağlamda yetiştirilen öğrencilerin özellikle kanser, mikrobiyoloji ve çevre konularında tüm dünyanın ve toplumumuzun karşılaştığı problemlere çözüm olacak yeni teknolojiler üretebilen akademisyenler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.

Uluslararası projeler geliştirerek ülkemizin ve toplumumuzun araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ivme kazandırmak için Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Üniversitemiz bünyesinde yer almaktadır. Ciddi bilimsel çalışmalar yürütmüş konularında tecrübeli kadrosu ile BRC büyük üne sahip uluslararası üniversiteler (Imperial College London ve University of Oxford) ile ortak projeler yürütmekte ve yeni projeler planlamaktadır. Bu bağlamda, doktora programımıza katılacak öğrencilerimizin bu projelerde yer almaları ve kendilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Böylece öğrencilerimiz hem konularında tecrübeli ve bilgili akademisyenler olacaklar hem de gerçek projelerde çalışarak toplumumuza katkı sağlayacaklardır.

Akademik Program