• UKÜ Online
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Akademik Takvim

Güz Dönemi

12 - 15

Eylül

2017

Yüksek Lisans & Doktora Programları Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayları

18

Eylül

2017

Derslerin Başlangıcı

18-22

Eylül

2017

Geç Kayıt Haftası

Ekim / Kasım

 -

2017

Doktora Yeterlik Sınavlarının Yapılması

6

Ekim

2017

Ders Ekleme / Bırakma için Son Gün

3 - 14

Kasım

2017

Ara Sınav Haftası

17

Kasım

2017

Yüksek Lisans ve Doktora Tez / Yüksek Lisans Proje Danışmanlıkları’nın Enstitü’ye Bildirilmesi İçin Son Gün

24

Kasım

2017

Yüksek Lisams ve Doktora Tez/Proje Danışmanlıklarının Enstitü Tarafından Onaylanması için Son Gün

15

Aralık

2017

Tez Savunma ve Tez İzleme Komitelerinin Enstitü’ye Yazılı Olarak Bildirilmesi

29

Aralık

2017

Enstitü  Derslerinin Son Günü

3 - 16

Ocak

2018

Enstitü  Dönem Sonu Sınavları

16

Ocak

2018

Lisansüstü Tez Savunma Sınavları için Son Gün

23

Ocak

2018

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

26

Ocak

2018

Proje’den  Mezun Öğrencilerin Enstitü’ye Yazılı Olarak Bildirilmesi  (Proje Danışmanı Tarafından)

26

Ocak

2018

Ciltlenmiş Tezlerin Enstitü’ye Teslim Edilmesi İçin Son Gün

29

Ocak

2018

Tez İzleme Komite Toplantıları için Son Gün

6

Şubat

2018

Diplomaların Verilmesi

Bahar Dönemi

12-14

Şubat

2018

Yüksek Lisans & Doktora Ders Programları Etkileşimli Ders Kayıtları

15

Şubat

2018

Derslerin Başlangıcı

15-20

Şubat

2018

Geç Kayıt Haftası

2

Mart

2018

Ders Ekleme / Bırakma ve Danışman Onayı

13

Nisan

2018

Yüksek Lisans ve Doktora Tez / Yüksek Lisans Proje Danışmanlıkları’nın Enstitü’ye Bildirilmesi İçin Son Gün

20

Nisan

2018

Yüksek Lisams ve Doktora Tez/Proje Danışmanlıklarının Enstitü Tarafından Onaylanması için Son Gün

06-17

Nisan

2018

Ara Sınav Haftası

11

Mayıs

2018

Tez Savunma ve Tez İzleme Komitelerinin Enstitü’ye Yazılı Olarak Bildirilmesi

18

Mayıs

2018

Enstitü  Derslerinin Son Günü

1

Haziran

2018

Lisansüstü Tez Savunma Sınavları için Son Gün

28 Mayıs – 2

Haziran

2018

Enstitü  Dönem Sonu Sınavları

10

Haziran

2018

Proje Dersinden  Mezun Öğrencilerin Enstitü’ye Yazılı Olarak Bildirilmesi  (Tez / Proje Danışmanı Tarafından)

10

Haziran

2018

Ciltlenmiş Tezlerin Enstitü’ye Teslim Edilmesi İçin Son Gün

7

Haziran

2018

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

13

Haziran

2018

Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komite Toplantılarının Yapılması için Son Gün

28

Haziran

2018

Diplomaların Verilmesi

Yaz Dönemi

3

Ağustos

2018

Tez Savunma Jürilerinin Enstitü’ye Yazılı Olarak Bildirilmesi İçin Son Gün

14

Ağustos

2018

Tez Savunma Sınavlarının Yapılması içn Son Gün

14

Ağustos

2018

Proje Dersinden  Mezun Öğrencilerin Enstitü’ye Yazılı Olarak Bildirilmesi  (Tez / Proje Danışmanı Tarafından)

17

Ağustos

2018

Ciltlenmiş Tezlerin Tez Teslim Formu ile Enstitü’ye Teslim Edilmesi İçin Son Gün

3

Eylül

2018

Diplomaların Verilmesi

Son güncelleme: 31-10-2018