• UKÜ Online
Akademik

You are here

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Bütünleşik Eğitim Yönetmeliği’mizin verdiği imkan dahilinde lisans eğitiminden başlayarak yüksek lisans ve doktora programlarının yürütüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.

Enstitümüzde, sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlar bünyesinde yer alan anabilim dallarının esas alındığı programlar yürütülmektedir. 2017-18 akademik yılı itibarıyla Enstitümüz’de 39 adet yüksek lisans programı ve 14 adet doktora programında eğitim verilmektedir. Bunlara ilaveten  işletme yönetimi alanında  “profesyonel doktora” programımız  mevcuttur.

Lisansüstü programlarımızda eğitim dili esas itibarıyla İngilizce’dir. Bununla birlikte Türk Dili ve Edebiyatı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşletme (Türkçe-İngilizce), Uluslararası İlişkiler (Türkçe-İngilizce), Hukuk, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik ile Eğitim Yönetimi ve Planlaması yüksek lisans programlarında dersler Türkçe verilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programlarında da eğitim dili Türkçe’dir.

Yüksek lisans programlarımızda öğrencilerimize tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçenek sunulmaktadır. Tezli programlarda öğrenciler 7 ders + seminer, tezsiz programlarda ise toplam 10 ders almak zorundadırlar. Tezli yüksek lisans programlarında iki ders ve seminer, tezsiz yüksek lisans programlarında ise iki zorunlu ders bulunmaktadır.Doktora programlarında  seminer dersi hariç diğer derslerin tamamı seçmeli derslerdir.

Lisansüstü programlarda eğitim gören öğrencilerin lisans mezunlarına göre kendilerinde bir fark oluşturmak veya akademik kariyer yapmak amacıyla bu programlara katıldıklarını biliyoruz. Bu sebeple eğitim programlarımızda derslerin kalitesi ve disiplin en önde tuttuğumuz hususlar olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Ve inanıyoruz ki, bu sayede lisansüstü programlarımıza olan talep her geçen yıl artmakta, öğrenci portföyümüz zenginleşmekte ve çeşitlenmektedir.

İletişim Bilgileri:

Telefon: (0392) 671 11 11 Dahili: 2214

E-Mail: ciu-institute@ciu.edu.tr

Akademik