• UKÜ Online
Akademik

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi’nin amacı; her türlü konvansiyonel, nükleer, yenilenebilir ve alternatif enerji üretimi ve enerji tüketim alanlarında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleri ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere uygulamaya geçirmektir.

Merkezin başlıca faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:
a) Ulusal ve Uluslararası enerji problemlerine çözümler aramak, konvansiyonel ve alternatif enerji çözümleri üretmek, nitelikli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkanları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.
b) Bölgesel ve ulusal daha sonrasında uluslararası işbirlikleriyle projeler üretmek ve öncelik sırasına göre bölgesel, ulusal ve küresel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.
c) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.
d) Endüstrinin ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.
e) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.
f) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek.
g) Avrupa Birliğindeki gelişmiş araştırma merkezleriyle işbirlikleri yapmak.
h) Seminer ve çalıştaylar organize etmek.
i) Araştırma altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek.
j) Enerji konusunda toplumsal bilincin artması için çalışmalar yapmak.

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi Müdürü: Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu

 

Son güncelleme: 13-10-2017