• UKÜ Online
Akademik

Çevre Araştırmaları Merkezi

Çevre Araştırmaları Merkezi

Merkez, Üniversitenin çevre ile ilgili konularda lisans ve lisansüstü düzeyde faaliyet gösteren birimlerinin, temel ve uygulamalı araştırmalar yaptıkları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla ve endüstri ile işbirliği yaparak, Üniversite içinde, ülke genelinde veya hizmetin gerektirdiği heryerde bilim ve teknolojiyi kullanarak ülke kalkınmasına yönelik çevre ile ilgili etkinliklerde bulunmaktadır.

KKTC’de ve heryerde sınır tanımayan ve yaşamı tehdit eden çevre sorunlarının çözüm yöntemlerini, sürdürülebilirlik felsefesiyle uyumlu, çok bileşenli (disiplinler arası) yaklaşımlarla araştırmak, geliştirmek, bunların yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte uygulamaya konmasını sağlayarak toplum yararını ön planda tutan çalışmalar yapmak UKÜ Çevre Araştırmaları Merkezi’nin misyonudur.

Merkez, çevre ile ilgili bilim dallarında temel ve uygulamalı araştırmaları teşvik ve koordine etmek, yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak ve toplumda çevre bilincini geliştirebilmek amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunmaktadır.

Çevre Araştırma Merkezi, çevre alanlarındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmakta, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamakta ve ayrıca çevre sorunları konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Son güncelleme: 18-07-2016